Gyldendal Logo

Bli kjent med magneten

Med «Magneten» hentes elevene direkte til det læringsinnholdet du ønsker de skal jobbe med.

Med «Magneten» hentes elevene direkte til læringsinnholdet du ønsker de skal jobbe med. Målet med magneten er å gjøre det enklere for lærer å få oversikt over hva elevene jobber med i klasserommet. Du kan velge om du vil hente hele klassen, eller bare enkeltelever til læringsinnholdet.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899