Gyldendal Logo

Du er en utforsker – hypotetisk-deduktiv metode for barnetrinnet

Vi mennesker finner stadig ut mer om verden. Men vi må undersøke skikkelig! Ellers kan vi bli lurt. I Refleks naturfag skal elevene tenke som forskere og få snuse på hvordan hypotetisk-deduktiv metode kan brukes for å undersøke verden

  • Naturfag 1-7
  • Samfunnsfag 1-7

I den nye læreplanen legges det opp til at naturfag skal være både praktisk og utforskende. Å utforske handler om å oppleve og eksperimentere, og å ivareta nysgjerrighet og undring.

– Ved å bruke Refleks ønsker vi at elevene skal få sanse, søke, oppdage, observere og granske seg fram til naturvitenskapelig innsikt. I Refleks skal du finne morsomme tekster, oppgaver, aktiviteter og eksperimenter med en utforskende tilnærming til faget. Ved å inkludere praktisk og utforskende arbeid ønsker vi at Refleks-eleven skal oppnå bedre forståelse av begreper, teorier og metoder, oppnå ferdigheter og få økt interesse for naturfag, sier Tonje Nielsen, redaktør for naturfag på barnetrinnet i Gyldendal.

Refleks naturfag Fagrom i Skolestudio
Refleks naturfag Fagrom i Skolestudio

I temaet Du er en utforsker i Refleks naturfag 5-7 i Skolestudio får elevene en innføring i hypotetisk-deduktiv metode og får tenke og reflektere rundt spørsmål som "Hva er en metode?", "Hvordan jobber en forsker?" og "Hvordan får vi ny kunnskap?".

Start gjerne hele temaet med å snakke sammen om disse spørsmålene. I følge lærerveiledningen som du finner i Skolestudio eller i Lærerens bok 5 er hensikten å få fram elevenes forkunnskaper og oppfatninger om vitenskap og tradisjonell kunnskap. Knytter elevene kunnskap til forskning? I så fall, hvordan forestiller de seg at forskning gjøres? Kommer all kunnskap fra forskning?

Sider fra elevboka Refleks 5 naturfag
Sider fra elevboka Refleks 5 naturfag

I løpet av temaet møter elevene mange ulike tekster, oppgaver, aktiviteter og forsøk.

Mer utforsking i Refleks:

Refleks Samfunnsfag 4

Vi utforsker søppel

Nesten alt mulig kan utforskes. For eksempel hva som skjer med søppel. Mye søppel havner i naturen. Det kan vi undersøke: Hvordan havner det der? Og hva skjer med søppelet hvis vi ikke plukker det opp?

Refleks Naturfag 5

Utforsk den magnetiske kraften

Magneter virker heldigvis ikke på alt. Hvordan skulle vi ha oppbevart magneter dersom alle materialer ble trukket mot dem?

Refleks Naturfag 6

Tenk som en forsker

Årsak og virkning er to sentrale begreper i naturvitenskapelig tenkemåte. For å finne ut hvordan verden virker, må vi undersøke hva som er årsaken til at noe skjer eller at noe er slik det er.

Refleks Naturfag logo
Naturfag 1-7

Refleks er et helt nytt læreverk i samfunnsfag og naturfag for barnetrinnet. Gjennom utforsking og refleksjon oppdager elevene samspillet mellom naturen og samfunnet.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899