Gyldendal Logo

Bli med på loppemarked!

Høsten er tid for loppemarked. I Salto 4 finner du en tekst med morsomme oppgaver om nettopp loppemarked. Løs oppgaver om kjøp og salg i Multi 3 og 4 og les mer om forbruk og miljø i Refleks 4 og 5. Og hvorfor ikke arrangere et lite marked selv med klassen?

  • Norsk 1-7
  • Matematikk 1-7
  • Samfunnsfag 1-7

Forbruk og miljø

Tall fra SSB viser at fra 1980 til 2017 har det vært en gjennomsnittlig vekst i forbruk på 2,8 % hvert år. Faktisk har vi i Norge mer enn doblet forbruket vårt siden 1980. Selv om vi bruker mindre penger på mat, kjøper vi mer mat i volum, og kaster mer mat. Samtidig kjøper vi mer klær, møbler og elektronikk.

I Refleks 4 finner du det tverrfaglige temaet Hva skal vi med penger?. Dette temaet dreier seg om sammenhengen mellom personlig økonomi og forbruk hos den enkelte. Elevene får også lære om hvordan forbruk har endret seg over tid og de miljømessige utfordringene dette bringer med seg.

I fagteksten Hva kan du gjøre for klima og miljø? i Refleks 5 får elevene noen forslag til hva de selv kan gjøre for å redusere sine utslipp av klimagasser gjennom fokus på matsvinn, forbruk av klær og transport.

Spørsmål til temaet om forbruk og miljø:

  1. Hvor mye mer penger bruker vi i dag enn da besteforeldrene dine var barn?
  2. Hvorfor kan det være bra å kjøpe brukte ting i stedet for nye?
  3. Hva bruker du penger på? Er det bra for miljøet?

Tips til aktivitet: Bokmarked for klassen

En gang i året arrangerer 3. klasse på Trosterud skole i Oslo bokmarked for alle på trinnet. Da kan elevene som vil ta med seg bøker de selv ikke bruker lenger. For hver bok eleven leverer inn får de et lodd som fungerer som betalingsmiddel. Hvis flere vil ha den samme boken løses det enkelt med «stein, saks, papir».

Fra Trosterud skole i Oslo. Foto: Gunnhild Aasprang
Fra Trosterud skole i Oslo. Foto: Gunnhild Aasprang

Kjøp og salg

I Multi 3 finner du dette samtalebildet om kjøp og salg i Tema 8: Regning. Temaet i bildet er loppemarked. Start gjerne med at elevene får se på bildet og diskutere sammen to og to hva de legger merke til. Er det noe de har lyst til å kjøpe? Har de noe forhold til prisene, er det dyrt eller billig? Har de noen gang vært på et loppemarked? Framhev gjerne miljøaspektet, at med loppemarked blir ting gjenbrukt. Samtidig er det en organisasjon (et korps, en håndballklubb eller liknende) som tjener penger. Lag gjerne noen oppgaver til bildet.

I Multi 4 møter elevene tall over 1000. Målet er at elevene skal utvikle tallforståelsen og innsikten i plassverdisystemet, at tallene våre er inndelt i enere, tiere, hundrere og tusenere.

Spill: Finn fram pengene

To elever arbeider sammen. Elevene har hver sin rolle, den ene kaster fire terninger, setter dem sammen til et firesifret tall og sier tallet. Den andre finner fram penger som tilsvarer tallet. Så bytter de roller, noe de gjør gjentatte ganger.

Helt nytt!

Temaet Helt nytt i Salto på 4. trinn handler om oppfinnelser, leker, relasjoner og vennskap som er helt nye for personene i tekstene. Temaet er et utgangspunkt for ulike norskfaglige aktiviteter.

Tekst med grundig lærerveiledning i Salto Fagrom
Tekst med grundig lærerveiledning i Salto Fagrom
Oppgaver til teksten
Oppgaver til teksten

Se innholdet i Skolestudio:

Salto 4

Helt nytt!

Dette temaet handler om oppfinnelser, leker, relasjoner og vennskap som er helt nye for personene i tekstene. Temaet er et utgangspunkt for ulike norskfaglige aktiviteter.

Refleks Samfunnsfag 5

Hva kan du gjøre for klima og miljø?

Hva politikerne bestemmer både i Norge og andre land, kan ha stor betydning for klimautslippene i tida framover. Men vi som forbrukere kan også være med å påvirke mengden klimagass som slippes ut i atmosfæren.

Refleks Samfunnsfag 4

Hva skal vi med penger?

Dette temaet dreier seg om sammenhengen mellom personlig økonomi og forbruk hos den enkelte. Mesteparten av kapittelet handler derfor om privatøkonomi, sparing og forbruk. I innholdet om økonomi og forbruk, tydeliggjør vi hva penger er, og forholdet mellom arbeid, lønn og skatt.

Multi 3

Kjøp og salg

I dette deltemaet skal elevene regne med addisjon og subtraksjon av tresifrede tall. Det er en veksling mellom oppgaver der det legges opp til bruk av oppstilt regning, mer åpne oppgaver og spill.

Multi 4

Tall over 1000

I dette deltemaet utvides tallområdet elevene arbeider med til tall over tusen. Målet er at elevene skal utvikle tallforståelsen og innsikten i plassverdisystemet, at tallene våre er inndelt i enere, tiere, hundrere og tusenere.

Hold deg oppdatert på Skolestudio for grunnskolen

Meld deg opp på vårt nyhetsbrev for oppdateringer om våre læremidler, faglig påfyll, undervisningstips og kursinvitasjoner.

Salto logo
Norsk 1-7

I Salto får elevene samarbeide, utforske og gå i dybden av samme tema ut fra ulike innfallsvinkler. En tydelig progresjon sikrer dybdelæring.

Multi logo
Matematikk 1-7

Multi er et komplett læreverk i matematikk. Multi lar elevene utforske matematikken, øve på ferdigheter og du som lærer kan hele veien følge og vurdere elevens progresjon.

Refleks Samfunnsfag logo
Samfunnsfag 1-7

Refleks er et helt nytt læreverk i samfunnsfag og naturfag for barnetrinnet. Gjennom utforsking og refleksjon oppdager elevene samspillet mellom naturen og samfunnet.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899