Gyldendal Logo

Sámi álbmotbeaivi / Samenes nasjonaldag

Samenes nasjonaldag er 6. februar. Dagen er også kalt samefolkets dag, og er en felles feiring for samer i Finland, Norge, Russland og Sverige. Her finner du en samling med ressurser til 1. og 2. trinn fra Salto og Refleks i Skolestudio som du kan bruke for å jobbe med temaet samisk og samenes nasjonaldag.

  • Samfunnsfag 1-7
  • Norsk 1-7
  • Naturfag 1-7

Under temaet Fest i Salto 1B i Skolestudio finner du en undervisningsøkt om samefolkets dag Der kan elevene se på bildet av Ixi som pakker sekken for å besøke Vera i Kautokeino og lese tekster på tre nivåer om hva hun skal oppleve.

Opplegget finner du også i Salto 1B Elevbok og med veiledning i Salto 1B Lærerens bok:

På dette arbeidsarket, hentet fra Refleks 2 Arbeidsbok kan elevene fargelegge det samiske flagget og skrive navn på landene der det bor samer. Har du ikke arbeidsboka kan du finne og laste ned arket i Skolestudio eller gratis her.

Mer om samisk historie, språk og kultur:

Refleks Naturfag 1

Samiske årstider

Den samiske befolkningen har tradisjonelt levd svært tett på naturen. De åtte årstidene er nært knyttet til reinens naturlige vandringer og reineierens oppgaver.

Salto 6

Buorre beaivvi! Samisk språk

Samisk er offisielt språk både i Norge, Sverige og Finland. I Norge fins det mange varianter av samisk talemål, men kun tre samiske skriftspråk: nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Nordsamisk er det mest brukte.

Salto 3

Sølvmånen (3. trinn)

Her finner du en veldig spennende tekst med flotte illustrasjoner hentet fra bildeboka Sølvmånen av Sissel Horndal.

Refleks Samfunnsfag 4

Samisk historie (4. trinn)

Samene har språk, tradisjoner og måter å leve på som er forskjellige fra andre folkegrupper. Området der de fleste samene har bodd gjennom historien, kalles Sameland. På samisk heter det Sápmi.

Refleks Samfunnsfag 6

Samisk historie (6. trinn)

Det bor samer i Norge, Sverige, Finland og Russland. Alle norske samer regnes som nordmenn. Men samene levde i Norge lenge før Norge ble et eget rike. Samene er derfor et urfolk. Å være same betyr at man er en del av det samiske folket.

Salto 2

Hvordan hunden ble menneskets hjelper (2. trinn)

«Hvordan hunden ble menneskets hjelper» er et samisk eventyr, skrevet ned av Ella Holm Bull og Knut Bergsland og oversatt av Ole Henrik Magga. Eventyret handler om menneskets forhold til naturen og til dyr, noe som ofte går igjen i samiske eventyr. Les eventyret sammen med elevene dine og løs tilhørende oppgaver.

Salto 3

Ikke terg nordlyset! (3. trinn)

Les det samiske sagnet "Ikke terg nordlyset!", sammen med elevene dine.

Refleks Samfunnsfag logo
Samfunnsfag 1-7

Refleks er et helt nytt læreverk i samfunnsfag og naturfag for barnetrinnet. Gjennom utforsking og refleksjon oppdager elevene samspillet mellom naturen og samfunnet.

Salto logo
Norsk 1-7

I Salto får elevene samarbeide, utforske og gå i dybden av samme tema ut fra ulike innfallsvinkler. En tydelig progresjon sikrer dybdelæring.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: [email protected]

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899