Gyldendal Logo

Sámi álbmotbeaivi / Samenes nasjonaldag

Samenes nasjonaldag er 6. februar. Dagen er også kalt samefolkets dag, og er en felles feiring for samer i Finland, Norge, Russland og Sverige. Her finner du en samling med ressurser til 1. og 2. trinn fra Salto og Refleks i Skolestudio som du kan bruke for å jobbe med temaet samisk og samenes nasjonaldag.

  • Samfunnsfag 1-7
  • Norsk 1-7
  • Naturfag 1-7

Under temaet Fest i Salto 1B i Skolestudio finner du en undervisningsøkt om samefolkets dag Der kan elevene se på bildet av Ixi som pakker sekken for å besøke Vera i Kautokeino og lese tekster på tre nivåer om hva hun skal oppleve.

Opplegget finner du også i Salto 1B Elevbok og med veiledning i Salto 1B Lærerens bok:

På dette arbeidsarket, hentet fra Refleks 2 Arbeidsbok kan elevene fargelegge det samiske flagget og skrive navn på landene der det bor samer. Har du ikke arbeidsboka kan du finne og laste ned arket i Skolestudio eller gratis her.

Mer om samisk historie, språk og kultur:

Refleks Naturfag 1

Samiske årstider

Den samiske befolkningen har tradisjonelt levd svært tett på naturen. De åtte årstidene er nært knyttet til reinens naturlige vandringer og reineierens oppgaver.

Refleks Samfunnsfag 4

Samisk historie (4. trinn)

Samene har språk, tradisjoner og måter å leve på som er forskjellige fra andre folkegrupper. Området der de fleste samene har bodd gjennom historien, kalles Sameland. På samisk heter det Sápmi.

Salto 6

Buorre beaivvi! Samisk språk

Samisk er offisielt språk både i Norge, Sverige og Finland. I Norge fins det mange varianter av samisk talemål, men kun tre samiske skriftspråk: nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Nordsamisk er det mest brukte.

Refleks Samfunnsfag 6

Samisk historie (6. trinn)

Det bor samer i Norge, Sverige, Finland og Russland. Alle norske samer regnes som nordmenn. Men samene levde i Norge lenge før Norge ble et eget rike. Samene er derfor et urfolk. Å være same betyr at man er en del av det samiske folket.

Refleks Samfunnsfag logo
Samfunnsfag 1-7

Refleks er et helt nytt læreverk i samfunnsfag og naturfag for barnetrinnet. Gjennom utforsking og refleksjon oppdager elevene samspillet mellom naturen og samfunnet.

Salto logo
Norsk 1-7

I Salto får elevene samarbeide, utforske og gå i dybden av samme tema ut fra ulike innfallsvinkler. En tydelig progresjon sikrer dybdelæring.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899