Gyldendal Logo

Tema: Halloween

Halloween har blitt en stor begivenhet for barn i Norge de siste årene. Hvorfor ikke ta det inn i undervisningen? I Skolestudio finner du skumle ressurser i både norsk og engelsk.

  • Norsk 1-7
  • Engelsk 1-7
  • Salaby 1-7

Engelsk:

I Explore Fagrom på 5. trinn finner du denne filmen, der elevene får høre diktet Trick or treat med en skummel animasjonsfilm. Etterpå kan elevene lage og pynte klasserommet med sine egne papir-flaggermus.

Step by step: Paper bats

Use the bat template you get from your teacher to draw your bat on the black cardboard.

  1. Use your scissors to cut out the bat’s body and wings.
  2. Glue the body and wings to the clothes peg.
  3. Glue the googly eyes onto the bat’s face.
  4. Be creative and decorate your bat in your own special way!

Filmen er en del av temaet My family, som du finner i Explore Fagrom og i kapittel 2 boka Explore 5.

Warm up
Warm up
Before you read
Before you read
Listen and watch
Listen and watch
Halloween facts
Halloween facts

Mer om Halloween fra Explore:

Norsk:

I Salto Fagrom og i Salto 3A Elevbok finner du et tema som heter Skumle saker. Der fins det mange spennende tekster som passer til Halloween, og kan brukes både på lavere og høyere trinn.

Oppslag fra Salto 3A Elevbok. Illustrasjon: Erik Ødegård
Oppslag fra Salto 3A Elevbok. Illustrasjon: Erik Ødegård

Ekstra skummelt innhold fra Salaby:

Å skrive skummelt

Arne Svingen elsker å skremme leserne sine, og han skal lære oss hvordan vi kan skrive så skummelt at våre lesere får mareritt. Aldersgrense 12 år.

Salto 3

Skumle saker

Dette temaet handler om fenomener som kan være skumle på ulike måter. Temaet danner utgangspunkt for ulike norskfaglige aktiviteter.

Explore 3

In a dark, dark wood

I temaet Picnic in the woods i Explore 3 møter elevene blant annet en dialog om å dra på piknik, verset Two little dicky birds, og en tekst på to nivåer om Picnic in the woods. Teksten In a dark, dark wood egner seg fint til Halloween.

Explore 4

Wizards and witches

Her får elevene bruke fantasien og snakke om hekser, rare vesener og dyr - og hvor de bor. Ved å følge en engelsk oppskrift, kan de lage sitt eget heksebrygg.

Explore 5

Halloween

Les, hør og se den skumle animasjonsfilmen om diktet Trick or treat. Etterpå kan dere lage flaggermus av papir og kleshengere og pynte klasserommet.

Explore 5

Monster gallery

Bli kjent med skeleton, witch, mummy og de andre monsterne i temaet Monster gallery i Explore 5. Løs oppgaver og se den fine filmen om diktet A magic chant.

Hold deg oppdatert på Skolestudio for grunnskolen

Meld deg opp på vårt nyhetsbrev for oppdateringer om våre læreverk, Skolestudio, undervisningsopplegg, tips og kursinvitasjoner.

Salto logo
Norsk 1-7

I Salto får elevene samarbeide, utforske og gå i dybden av samme tema ut fra ulike innfallsvinkler. En tydelig progresjon sikrer dybdelæring.

Explore logo
Engelsk 1-7

I Explore lærer elevene engelsk med utgangspunkt i seg selv. Læreverket legger vekt på kritisk tenkning og en utforskende og kreativ tilnærming til språklæring.

Salaby logo
Salaby 1-7

Salaby er et digitalt læringsunivers for barnehage og barnetrinnet. På Salaby.no finner du en mengde ressurser i alle fag på alle trinn i grunnskolen.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899