Gyldendal Logo

Vennskap og fellesskap

Årets tema for Verdensdagen for psykisk helse handler om at vi trenger hverandre. Her finner du ressurser fra Skolestudio på barnetrinnet som passer til temaet.

  • Samfunnsfag 1-7
  • Norsk 1-7
  • Engelsk 1-7

Å være en del av et fellesskap er viktig for alle mennesker. Likevel er det ikke alle som føler seg inkludert, og mange kan streve med ensomhet i perioder av livet. Under pandemien fikk de fleste av oss en opplevelse av hvordan livet kan være når de viktige felles møteplassene ikke finnes lenger. Nå er det på tide å løfte blikket og se hverandre.

Verdensdagen for psykisk helse har laget en film om hvor viktige vi mennesker er for hverandre:

Innhold fra Skolestudio om vennskap og fellesskap:

Salto 1

Klassen min

Dette kapittelet handler om Salto og hans skolehverdag. Gjennom lesetekster og illustrasjoner møter elevene Salto i ulike situasjoner. Salto liker seg på skolen, men han syns friminuttene er litt vanskelige.

Refleks Samfunnsfag 2

Vennskap og fellesskap

Går du på skolen? Har du familie? Kanskje du er med på et fotballag? Da er du del av et fellesskap.

Salto 2

Venner

Dyrene på gården har bestemt seg for å besøke hverandre for å bli bedre kjent. Nå har skjæra invitert de andre dyrene til frokost.

Explore 3

New friends

Temaet handler om vennskap og skole, og elevene får gjenbruke ord og uttrykk de lærte på 1. og 2. trinn: de høyfrekvente ordene he og she.

Salto 4

Venn eller uvenn?

Dette temaet handler om vennskap og uvennskap mellom mennesker og mellom land.

Refleks Samfunnsfag 5, 6, 7

Sosiale medier, vennskap og utenforskap

Sosiale medier gir mange muligheter til å være sammen med venner, men også til å føle seg utenfor.

Salto 5

Å holde kontakt

I dette temaet lærer vi om kommunikasjon og måter å holde kontakt med hverandre skriftlig på.

Refleks Samfunnsfag logo
Samfunnsfag 1-7

Refleks er et helt nytt læreverk i samfunnsfag og naturfag for barnetrinnet. Gjennom utforsking og refleksjon oppdager elevene samspillet mellom naturen og samfunnet.

Salto logo
Norsk 1-7

I Salto får elevene samarbeide, utforske og gå i dybden av samme tema ut fra ulike innfallsvinkler. En tydelig progresjon sikrer dybdelæring.

Explore logo
Engelsk 1-7

I Explore lærer elevene engelsk med utgangspunkt i seg selv. Læreverket legger vekt på kritisk tenkning og en utforskende og kreativ tilnærming til språklæring.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: [email protected]

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899