Gyldendal Logo

Vi ere en nasjon vi med

Temaet «Heia Norge!» i Salto 4 handler om Norge, norsk historie og hva som er typisk norsk. I ei av øktene skal elevene jobbe med sangen «Vi ere en nasjon vi med» av Henrik Wergeland.

  • Norsk 1-7

Sangen «Vi ere en nasjon vi med» er skrevet av Henrik Wergeland. Teksten het først «Smaaguttenes nationalsang» og ble offentliggjort i 1841. Sangen var den første nasjonalsangen som ble skrevet for barn, og uttrykker Wergelands ønske om at 17. mai skulle være for alle, og at barna også er en del av nasjonen Norge. Teksten regnes som et nasjonalsymbol, og de tre første strofene er preget på baksiden av norske førerkort fra og med januar 2013. Teksten er ment å gi elevene en felles leseopplevelse og gjøre dem kjent med vår felles tekstkultur. I tillegg er den et utgangspunkt for videre arbeid.

Vi ere en nasjon vi med

Vi ere en nasjon vi med,
vi små en alen lange,
et fedreland vi frydes ved,
og vi, vi ere mange.
Vårt hjerte vet, vårt øye ser
hvor godt og vakkert Norge er,
vår tunge kan en sang blant fler
av Norges æressange.

Mer grønt er gresset ingensteds,
mer fullt av blomster vevet
enn i det land hvor jeg tilfreds
med far og mor har levet.
Jeg vil det elske til min død,
ei bytte det hvor jeg er fødd,
om man et paradis meg bød
av palmer oversvevet.

Hvor er vel himlen mere blå?
Hvor springer vel så glade
de bekker som i engen gå
for blomstene å bade?
Selv vinteren jeg frydes ved,
så hvit og klar som strøet med
all stjernehimlens herlighet
og hvite liljeblade.

Jeg ikke vil for fremmed vår
min norske vinter bytte,
og fremmed slott ei nær forslår
imot min faders hytte.
Han sier han er der så fri.
Det ei så nøye fatter vi,
men noe godt er visst deri
som verd er å beskytte.

Gid jeg da snart må blive stor
– jeg har så lenge biet –
at tappert jeg kan verne for
min faders dyre frihet!
Og skulle noen vel med makt
få fedrelandet ødelagt?
Hvert liv, min fader jo har sagt,
er til dets frelse viet.

Det leve da som gran og fyr,
de sterke, eviggrønne,
som stjernene bak sine sky’r
er alltid like skjønne!
Kom vår og høst, som alltid før,
med blomster for min moders dør
med gyllent korn på faders stør,
som vil du dem belønne!

Henrik Wergeland

Se hele temaet i Salto Fagrom:

Salto 4

Heia Norge!

Dette temaet handler om Norge, norsk historie og hva som er typisk norsk. Temaet er et utgangspunkt for ulike norskfaglige aktiviteter.

Salto logo
Norsk 1-7

I Salto får elevene samarbeide, utforske og gå i dybden av samme tema ut fra ulike innfallsvinkler. En tydelig progresjon sikrer dybdelæring.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899