Gyldendal Logo

Skolestart med Explore

Her finner du nyttige ressurser til en god skolestart i engelsk på barnetrinnet.

  • Engelsk 1-7

Explore er et komplett læreverk i engelsk som er tilpasset nye læreplaner. Explore bygger en solid språklig grunnmur som gjør at elevene kan kommunisere på engelsk fra første stund. Smarte grep gir dypere læring.

Du kan velge Explore som bok eller den digitale versjonen Explore Fagrom i Skolestudio. Der finner du også Explore Smart Øving, et digitalt læremiddel for øving og mengdetrening i engelsk for 3. til 7. trinn.

Explore i Skolestudio:

Årsplaner

Årsplaner finner du både i Explore Fagrom og i Explore Bokstøtte. Logg deg inn i Skolestudio og velg Explore på ditt trinn. Under punktet Til lærer øverst i menyen på alle trinn, finner du generell del sammen med andre opplæringsressurser, årsplaner og fasiter.

Lærerveiledning

I lærerveiledningen i Explore beskrives faglige mål for kapittelet, samt innhold for hvert tema. Her vil du finne ideer til forenkling og mer utfordring, slik at du lettere kan tilpasse undervisningen til hver enkelt elev. I tillegg vil du finne tips til andre aktiviteter enn de som står i elevboka eller fagrommet, men med samme faglige mål.

Lærerveiledningen finnes på papir som Explore Teachers book og digitalt i Explore Fagrom.

Kurs og opplæring for engelsklærere

I Gyldendal Fagtid kan du høre forfatterne selv gjennomgå tankegangen i læreverket og få gode tips til hvordan du kan bruke Explore i din undervisning. Du finner også opptak av tidligere webinarer med ulike temaer.

I skolestarten vil du også få mulighet til å delta på webinarer som gir deg en grundig innføring i Skolestudio.

Fagstoff i oppstarten:

1. trinn: Hi! Hello!

Denne sangen kan du gjerne bruke hver gang du innleder en engelsktime. Elevene får repetert hilsemåter og forbereder seg samtidig på å lytte til og snakke engelsk. Sangen kan framføres av alle samtidig, eller så kan læreren, klassen eller enkeltelever framføre noen linjer hver.

Det kan være morsomt å legge bevegelser til denne sangen. Elevene kan vinke og hilse på hverandre og utforske med forstørrelsesglass. Sangen er fin å framføre for foreldre.

2. trinn: Back to school

Temaet Back to school repeterer det elevene har lært på 1. trinn og er fint å bruke i starten av det nye skoleåret på 2. trinn. Dette vil hjelpe elevene til dypere læring av nytt stoff. Det gjelder å etablere et trygt og inkluderende læringsmiljø fra første stund:

La elevene hilse på deg og medelevene sine på engelsk. Dere får anledning til å samle trådene etter sommerferien. Elevene får glede seg over at de husker ord, uttrykk og setningsstrukturer de har jobbet med i 1. klasse.

1.-7. trinn: You can sit down if ...

Dette er en aktivitet som kan roe klassen ned etter en lek der elevene har vært ivrige og aktive. Elevene står ved pultene sine, og setter seg ned etter hvert som det du sier stemmer for dem. Når du kjenner klassen din godt, finner du på noe som bare passer én elev.

Forslag: You can sit down if

  • …you have two sisters.
  • …you have one baby brother.
  • …you like ice cream.
  • …you like dancing.

5.-7. trinn: Find someone who ...

Elevene får et ark hver. Gå rundt i klasserommet, still spørsmålene i venstre kolumne til klassekameratene
dine og skriv inn ett navn på hver linje. Rund av aktiviteten med at hver av dere forteller noe dere har lært om
en medelev: Marie has got a brother.

Ønsker du mer informasjon?

På Gyldendals nettsider finner du mer informasjon om utgivelser og produkter.

Hold deg oppdatert på Skolestudio for grunnskolen

Meld deg opp på vårt nyhetsbrev for oppdateringer om våre læremidler, faglig påfyll, undervisningstips og kursinvitasjoner.

Explore logo
Engelsk 1-7

I Explore lærer elevene engelsk med utgangspunkt i seg selv. Læreverket legger vekt på kritisk tenkning og en utforskende og kreativ tilnærming til språklæring.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899