Gyldendal Logo

Skolestart med Multi

Her finner du nyttige ressurser til en god skolestart i matematikk på barnetrinnet.

  • Matematikk 1-7

Multi er et komplett læreverk i matematikk, revidert i tråd med LK20. Multi lar elevene utforske matematikken, øve på ferdigheter og du som lærer kan hele veien følge og vurdere elevens progresjon. Her finner du noen nyttige ressurser som gir deg god oversikt over alle mulighetene som ligger i Multi.

Til skolestart 2022 er Multi komplett på alle trinn, både som bok og digitalt.

Multi i Skolestudio:

Årsplaner

Årsplaner finner du både i Multi Fagrom og i Multi Bokstøtte. Logg deg inn i Skolestudio og velg Multi på ditt trinn. Under punktet Til lærer øverst i menyen på alle trinn, finner du generell del sammen med andre opplæringsressurser, årsplaner og fasiter.

Lærerveiledning

I lærerveiledningen i Multi beskrives faglige mål for kapittelet, samt innhold for hvert tema. Her vil du finne ideer til forenkling og mer utfordring, slik at du lettere kan tilpasse undervisningen til hver enkelt elev. I tillegg vil du finne tips til andre aktiviteter enn de som står i elevboka eller fagrommet, men med samme faglige mål.

Lærerveiledningen finnes på papir som Multi Lærerens Bok og digitalt i Multi Fagrom.

Kurs og opplæring for matematikklærere

I vår videokanal Gyldendal Fagtid finner du et komplett digitalt kurs for lærere i matematikk på barnetrinnet. Hør forfattere og digitalpedagoger snakke om hvordan du kan jobbe med utforsking, øving og vurdering med Multi. Du får både inspirasjon og tips til oppgaver og metoder.

I skolestarten vil du også få mulighet til å delta på webinarer som gir deg en grundig innføring i Skolestudio.

Fagstoff i oppstarten:

1. trinn: Sortering

I dette temaet fra Multi 1 introduseres den formelle siden av matematikkfaget gjennom tallsymbolene fra 0 til 6. I den begynnende tallforståelsen er det viktig at barna blir kjent med ulike måter å uttrykke tallstørrelser på.

2. trinn: Opptelling i tabell

Elevene sorterer gjenstander etter ulike kriterier, som type, farge og form. Deretter teller elevene opp antallet i de ulike kategoriene, blant annet ved å lage tellestreker i en frekvenstabell. Her lærer elevene at det er lurt å gruppere tellestrekene i femmere når antallet er stort.

Øveoppgaver i egen bok!

Multi Øvebok er en engangsbok på 1. til 4. trinn som er et viktig og godt supplement til elevboka, og et papir-alternativ til Multi Smart Øving. Det er noen øveoppgaver til hvert tema i elevboka som elevene gjerne kan jobbe med i par, men for mer individuell jobbing anbefales Multi Øvebok eller Multi Smart Øving.

Kjøp pakke med 20 stk Multi Øvebok + Lærerens bok her

5. trinn: Praktisk matematikk

I dette delkapittelet utvides tallsystemet til femsifrede tall, og det fokuseres særlig på de enkelte sifrenes verdi. Her skal elevene jobbe med praktisk matematikk, særlig knyttet til planlegging av reise, og kjøp og salg.

Ønsker du mer informasjon?

På Gyldendals nettsider finner du mer informasjon om utgivelser og produkter.

Multi logo
Matematikk 1-7

Multi er et komplett læreverk i matematikk. Multi lar elevene utforske matematikken, øve på ferdigheter og du som lærer kan hele veien følge og vurdere elevens progresjon.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899