Gyldendal Logo

En god skolestart med Multi

Her finner du nyttige ressurser til en god skolestart i matematikk på barnetrinnet.

  • Matematikk 1-7

Aktiviteter og leker i matematikk:

1.-4. trinn: Utendørsmatematikk

Det er ingen grunn til å ikke gjennomføre mattetimene ute i friluft. Her er fire uteaktiviteter som passer fint til 1.-4. trinn. Du kan selv endre nivået på oppgavene slik de passer til klassen din.

5.-7. trinn: Aktiv problemløsing

Når skolen starter etter sommerferien, er gjensynsgleden stor og elevene har mye å fortelle hverandre. Derfor er det fint å starte skoleåret med litt problemløsningsoppgaver. Elevene arbeider i grupper, har tid å prate sammen og synes det er kjekt å være sammen igjen.

Visste du at ...

I Multi Lærerens bok eller lærerveiledningen i Multi Fagrom finner du alltid tips til andre aktiviteter enn de som står i elevboka, men med samme faglige mål.

Fagstoff i oppstarten:

1. trinn: Sortering

I dette temaet fra Multi 1 introduseres den formelle siden av matematikkfaget gjennom tallsymbolene fra 0 til 6. I den begynnende tallforståelsen er det viktig at barna blir kjent med ulike måter å uttrykke tallstørrelser på.

2. trinn: Opptelling i tabell

Elevene sorterer gjenstander etter ulike kriterier, som type, farge og form. Deretter teller elevene opp antallet i de ulike kategoriene, blant annet ved å lage tellestreker i en frekvenstabell. Her lærer elevene at det er lurt å gruppere tellestrekene i femmere når antallet er stort.

Viste du at ...

Multi Øvebok er en engangsbok på 1. til 4. trinn som er et viktig og godt supplement til elevboka, og et papir-alternativ til Multi Smart Øving. Det er noen øveoppgaver til hvert tema i elevboka som elevene gjerne kan jobbe med i par, men for mer individuell jobbing anbefales Multi Øvebok eller Multi Smart Øving.

5. trinn: Praktisk matematikk

I dette delkapittelet utvides tallsystemet til femsifrede tall, og det fokuseres særlig på de enkelte sifrenes verdi. Her skal elevene jobbe med praktisk matematikk, særlig knyttet til planlegging av reise, og kjøp og salg.

Slik bruker du Multi:

Multi er et komplett læreverk i matematikk, revidert i tråd med LK20. Multi lar elevene utforske matematikken, øve på ferdigheter og du som lærer kan hele veien følge og vurdere elevens progresjon. Her finner du noen nyttige ressurser som gir deg god oversikt over alle mulighetene som ligger i Multi.

Multi i Skolestudio:

Videopresentasjoner og webinarer:

I Gyldendal Fagtid kan du høre forfatterne selv gjennomgå tankegangen i læreverket og få gode tips til hvordan du kan bruke Multi i din undervisning. Du finner også opptak av tidligere webinarer med ulike temaer.

I skolestarten vil du også få mulighet til å delta på webinarer som gir deg en grundig innføring i Skolestudio.

Lærerveiledning og årsplaner:

Lærerveiledningen i Multi er lærerens hemmelig våpen. Her beskrives faglige mål for kapittelet, samt innhold for hvert tema. Her vil du finne ideer til forenkling og mer utfordring, slik at du lettere kan tilpasse undervisningen til hver enkelt elev. I tillegg vil du finne tips til andre aktiviteter enn de som står i elevboka eller fagrommet, men med samme faglige mål.

Komplett lærerveiledning finner du i Multi Fagrom på alle trinn, under hvert tema. Bare klikk på dette ikonet.

Under punktet Til lærer øverst i menyen på alle trinn, finner du generell del sammen med andre opplæringsressurser, årsplaner og fasiter.

Ønsker du lærerveiledning på papir? Lærerens bok er også tilgjengelig som spiralinnbundet bok. Finn ut mer om læreverket Multi her.

For deg som bruker bok:

I Multi Bokstøtte finner du også en rekke gratis ressurser som støtter læreboka. Du vil blant annet finne årsplan, generell del fra Lærerens Bok, kopiark, fasiter og prøver.

Ønsker du mer informasjon?

På Gyldendals nettsider finner du mer informasjon om utgivelser og produkter.

Multi logo
Matematikk 1-7

Multi er et komplett læreverk i matematikk. Multi lar elevene utforske matematikken, øve på ferdigheter og du som lærer kan hele veien følge og vurdere elevens progresjon.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899