Gyldendal Logo

Get involved: Earth Guardians

Earth Guardians er en del av temaet Get Involved i Enter 9 og kan knyttes til de tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap. Eleven lærer å presentere og begrunne sin mening om ulike temaer. Gjennom tekster og oppgaver møter elevene ulike problemstillinger og utfordringer.


 • Engelsk 8-10

Det siste temaet i Enter 9 er sentrert rundt temaer som miljøvern, bærekraftig utvikling, ungdomsengasjement og gjenvinning. Kapitlet tar for seg noen av vår tids utfordringer, men med en positiv vinkling på hva hver enkelt kan bidra med. Derav tittelen Get Involved! Elevene møter ulike teksttyper som har til hensikt å vekke interesse, og som gir utgangspunkt for å snakke om egne meninger om temaene som tas opp.

I denne videoen møter vi den 17 år gamle miljøaktivisten Xiuhtezcatl Roske-Martinez. Han er ungdomsleder i miljøorganisasjonen Earth Guardians som ble startet av hans mor. Xiuhtezcatl så filmen The 11th Hour da han var seks år gammel og dette ble en inspirasjon til å engasjere seg for en bedre verden. Han er kjent som en uredd taler som har engasjert mange forsamlinger med budskapet sitt. Mange av talene finnes på nettsiden til Earth Guardians. Han og broren er også rappere, og mange rapper er å finne på nettsiden til organisasjonen.

Xiuhtezcatl holdt et innlegg på FNs klima­kon­fer­an­se 29. juni 2015. Det er fascinerende å høre denne unge aktivisten tale til verdens ledere. Dersom talen brukes med elevene, kan vi også samtale om FN-forsamlingen er et godt publikum. Mange virker uinteresserte og uberørte av hans budskap.

Se filmen om Xiuhtezcatl her:

Etter filmen skal elevene jobbe sammen med oppgaver knyttet til det de har lært. De skal også undersøke og finne ut mer om FNs bærekraftsmål, analysere og identifisere virkemidler i talen til Xiuhtezcatl og skrive sin egen tale.

Oppgaver:

Before listening:

Work with words:

 • Earth Guardians – ein miljøorganisasjon som jobbar for å gi ungdom ei stemme
 • activism – aktivisme, handling for å skape sosial eller politisk forandring
 • climate change/climate crisis – klimaendringar/klimakrisen
 • world community – verdssamfunnet
 • honored – det er ei stor ær
 • united action – å handle samla
 • indigenous peoples – urfolk
 • inherit – å arve
 • justice – rettferd
 • a great opportunity – ei stor moglegheit
 • issue – sak
 • to adapt – å tilpasse
 • equality – likeverd
 • break down barriers – bryte ned barrierar
 • short-term profit – kortsiktig forteneste
 • to tear apart – å rive sund

While listening:

Work together with a classmate
Watch the video below and listen for information to answer the questions in the table. One of you will answer the three questions in column A, and the other one will answer the questions in column B. Once you are done watching, share your answers with each other. Then watch the video again and check each other's answers.

A

 1. How long has Xiuhtezcatl been an activist?
 2. What will it take to make a difference?
 3. Why does he see the climate crisis as an opportunity?

B

 1. What does he fight for?
 2. Who does Xiuhtezcatl say he represents in his speech?
 3. What do we need? List 2-3 needs.

After listening:

Learn more about the topic

 1. Find Colorado and the United Nations Headquarters on a map.
 2. Research the UN’s Sustainable Development Goals. Which of these goals is most important to you personally? Reflect.
 3. Watch Xiuhtezcatl’s entire speech to the UN. Which strategies does he use to communicate effectively with his audience?
 4. Choose an issue you care about. Here are some suggestions: the climate crisis, education, gender equality, animal rights or another issue of your choice. Give a speech to convince others to join your cause.

Opptaksfunksjonen i Skolestudio lar elevene spille inn sin egen tale på slutten av temaet.

Se alt innholdet i Skolestudio

Se mer om dette temaet i Enter Fagrom i Skolestudio:

Enter logo
Engelsk 8-10

I Enter møter elevene tverrfaglige temaer gjennom et rikt tekstutvalg, aktuell ungdomslitteratur og et stort utvalg varierte oppgaver.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899