Gyldendal Logo

Kildekritikk og falske nyheter

Det er fort gjort å bli lurt om du ikke er kritisk til opplysningene du møter i hverdagen din. Kan du virkelig stole på opplysningene som blir gitt til deg?

  • KRLE 8-10
  • Samfunnsfag 8-10
  • Naturfag 8-10
  • Norsk 8-10

Hver dag møter du en strøm av informasjon, både på skolen og i fritiden. På skolen kommer strømmen av informasjon gjerne fra læreren din, internett, lærebøker eller digitale læremidler, artikler eller andre tekster, videosnutter og fra medelevene dine. På fritiden kommer det en strøm av informasjon og påvirkning fra folk du er sammen med, fra TV, aviser, sosiale medier, interessegrupper, bedrifter og så videre.

Her er et lite utvalg læringsressurser fra Skolestudio om temaet kildekritikk og falske nyheter:

Horisonter 8

Kildekritikk

​For ikke å gå i fella må vi lære oss å se etter faresignalene for en dårlig kilde. Vår oppgave er å vurdere kildene slik at vi finner de beste kildene for å skaffe den mest verdifulle informasjonen om temaet vi vil lære mer om.

Element 8

Kildekritikk i naturfag

En del av det å tenke kritisk er å vurdere om påstander er troverdige. Det kalles kildekritikk. En kilde betyr i denne sammenhengen stedet vi henter informasjon fra.

Horisonter 8

Nettsøk

Det kan være veldig lettvint å trykke på det første og beste som dukker opp etter et søk. Og det kan være enkelt å stole på at det som står der, er sant.

Relevans 10

Hvem skal du tro på?

Når det er krig et sted, er det ofte vanskelig for andre å avgjøre hvem som har skylden for krigen, hvem som lider mest, og hvem som eventuelt trenger hjelp til å rette opp urettferdigheter.

Relevans 10

Temaoppgave: Hvordan finner du kilder?

Det kan være vanskelig å finne kilder du kan stole på, når du skal lære mer om vanskelige tema som konflikter, ekstremisme og terrorisme.

Kontekst 8, 9, 10

Oppdrag: Nyhetsrommet og faktaforvirrerne

I dette oppdraget skal dere være journalister i en nyhetsredaksjon som samarbeider mot en deadline.

Horisonter logo
KRLE 8-10

Horisonter legger til rette for felles undring, refleksjon og diskusjon i klasserommet. Læreverket er pluralistisk orientert og tar religions- og livssynsmangfoldet i samfunnet vårt på alvor.

Relevans logo
Samfunnsfag 8-10

Relevans presenterer samfunnsfag som en helhet. Elevene jobber utforskende fra første stund. Slik blir faget relevant for elevenes liv – og for deres framtid.

Element logo
Naturfag 8-10

Element vekker interesse og bygger naturfaglig kunnskap hos elevene. Varierte forsøk og aktiviteter lar elevene oppleve naturfag som et praktisk og spennende fag.

Kontekst logo
Norsk 8-10

Kontekst gir oversikt og sammenheng i norskfaget. Et mangfold av tekster og utforskende aktiviteter ruster elevene til å bli kreative og engasjerte språkbrukere.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: [email protected]

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899