Gyldendal Logo

Aktualitet og nyheter i undervisningen

La nyhetene komme inn i klasserommet og hjelp elevene med å sette de inn i en større sammenheng.

– Jeg tror du føler deg ganske umyndiggjort i dagens samfunn hvis du ikke skjønner deg på det som foregår i samfunnet rundt deg. Og det må begynne på skolen. Hvordan kan man linke undervisningen til for eksempel strømkrisen og Stortinget som nå innkaller til ekstraordinært møte? Det viktigste jeg gjør som forsker og foreleser er å hjelpe studentene til å forstå kontekst, sier Sofie Høgestøl.

Hun er i tillegg til å være foreleser og forsker ved juridisk fakultet på UiO, velkjent fra nyhetssendinger og podkast der temaet ofte er USA og amerikansk politikk. Blant studenter er Høgestøl kjent for sine engasjerende forelesninger der hun ofte tar utgangspunkt i aktualitet. I september 2022 gjester hun Gyldendalhuset sammen med Eirik Bergesen for å snakke om "det store bildet", som også er navnet på podcasten de har sammen.

Aktuelt innhold fra Skolestudio:

Tips til deg som skal formidle nyheter til barn

– Vi ser at mange barn synes dramatiske nyheter er spennende, men de har ofte mange spørsmål. Ofte trenger man å bruke litt tid for å svare på det de lurer på. Lærere som planlegger å bruke ti minutter i begynnelsen av timen til nyheter, kan ende opp med å bruke hele skoletimen på én nyhet, sier Midtstigen, redaktør i Aftenposten Junior.

Aftenposten Junior sitter på mye kunnskap og erfaring etter ti år med formidling av nyheter til barn. Metodene de jobber etter er også overførbare til klasserommet.

Slik lærer du elevene å være kritiske til innhold i sosiale medier

– Unge befinner seg i dag i en verden av algoritmer, der sannhet og fakta ofte er underordnet. Det er mye forurensing av informasjon, og det er vanskelig å vite hvem du kan stole på. Noen skal tjene penger på klikk, mens andre har hensikter som ikke helt er åpenbare, sier Kuraas Karlsen i faktisk.no

Hva kan du stole på, og hvordan kan vi forstå informasjonslandskapet? For å hjelpe lærere til å veilede og skape rom for diskusjon i klasserommet, har Sølve noen tips.

Slik snakker du med elevene om krig og konflikt

– Svar på det elevene faktisk lurer på, er det viktigste rådet fra John Harald Bondevik.

Bondevik er seniorrådgiver i Røde Kors og utvikler undervisningsmateriell knyttet til blant annet krig og konflikt. Hans erfaring er at det er mye som rører seg hos elevene uten at lærere nødvendigvis fanger det opp

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899