Gyldendal Logo

Demokrati og medborgerskap: Hvorfor har vi regler?

Gjennom å fokusere på regler og behovet for disse i kjente situasjoner utvikler elevene gradvis sin forståelse for samfunnet og hvordan beslutninger tas. Det blir den første opplæringen i demokrati og medborgerskap, som er helt sentralt i skolens samfunnsfag. Det er også et tema som passer godt i skolestarten.

  • Samfunnsfag 1-7
  • Naturfag 1-7

Samtalebilde

Samtalebildene i Refleks er et fint utgangspunkt for å innlede og oppsummere et tema. Denne tegningen av Kari Sortland innleder temaet "Hvorfor har vi regler?" i Refleks 1, og har mange fine detaljer elevene kan utforske.

Illustrasjonen tar utgangspunkt i et komplekst bilde, først og fremst av trafikk, men også av en park og en skolegård. De fleste elever vet at man har konkrete regler i trafikken, særlig knyttet til gangfelt og til rødt eller grønt lys. I bildet vil det være mulig å identifisere en del regelbrudd. For eksempel damen som går på rødt lys, bilen som ikke stopper ved gangfeltet, noen som dytter i skolegården.

Start med å spørre elevene om de vet hva en regel er.

  • Ser dere noen som bryter regler?
  • Kan dere se hvilke regler de bryter?
  • Hvorfor bryter de reglene, tror dere?

Uteskole

Gårdsbesøk

Hvis dere har anledning, besøk en gård som tar imot skoleelever. Diskuter både i forkant og etterkant hvilke regler som gjelder der.

Mattilsynet har lagd en veiledning for publikum som ønsker å besøke en åpen gård eller besøksgård, i hovedsak knyttet til smitte. Det fins også en tjeneste som heter «Inn på tunet», som tilbyr pedagogiske gårdsbesøk for elever.

Utforsk trafikkskilt

Gå en tur sammen i skolens nærområde. Se på skilt eller andre trafikkmarkeringer. Snakk om hva skiltene eller markeringene betyr. Det er også mulig å lage en gåløype med flere trafikale utfordringer. For at eleven skal bestå, må han/hun klare alle reglene. Lag gjerne et diplom i premie.

Mer innhold

Hele temaet "Hvorfor har vi regler?" med tekster, oppgaver og aktiviteter finner du i Refleks Fagrom for 1. trinn i Skolestudio.


Refleks Samfunnsfag logo
Samfunnsfag 1-7

Refleks er et helt nytt læreverk i samfunnsfag og naturfag for barnetrinnet. Gjennom utforsking og refleksjon oppdager elevene samspillet mellom naturen og samfunnet.

Refleks Naturfag logo
Naturfag 1-7

Refleks er et helt nytt læreverk i samfunnsfag og naturfag for barnetrinnet. Gjennom utforsking og refleksjon oppdager elevene samspillet mellom naturen og samfunnet.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899