Gyldendal Logo

Visste du at leseglede kan trenes opp?

Hvordan står det til med lesekondisen i klassen? Hvis du som lærer ser på deg selv som personlig trener og lar elevene være treningskamerater, kan det faktisk oppstå magi.

  • Norsk 8-10

Tekst: Sissel Fornes

Er det egentlig mulig å gi ungdommer med en hel verden av underholdning i lomma, inspirasjon til å fordype seg en litterær tekst? Til å bli interessert i et univers kun skapt av bokstaver? Til å være konsentrert over tid?

Vanskelig, men ikke umulig. Et av de største hindrene i dag handler om avbrytelser, mener Kathinka Blichfeldt og Åslaug Huseby, to av forfatterne bak Kontekst, et læreverk i norsk for ungdomstrinnet.

– Å være nærmest kontinuerlig digitalt pålogga betyr at vi er vant til å bli avbrutt hele tiden. Det har gjort noe med evnen til å være konsentrert over tid, sier Kathinka. – Dette gjelder nok like mye voksne som barn og unge.

Lesing krever dessuten mer av mottakeren og blir dermed lettere å velge bort.

– Det er lettere velge å se en serie eller å være på TikTok enn å ta jobben med å lese seg inn i en historie, et fiktivt univers. Det blir som å velge mellom sjokolade og knekkebrød, utdyper Åslaug.

Å skape leselyst handler mye om å få elevene til å komme seg videre fra «knekkebrødstadiet» gjennom å få noen gode leseopplevelser.

Kontekst: Norsk for ungdomstrinnet

Kontekst gir oversikt og sammenheng i norskfaget. Et mangfold av tekster og utforskende aktiviteter ruster elevene til å bli kreative og engasjerte språkbrukere.

Fra serie til skjønnlitteratur?

Læreplanen i norsk legger opp til at elevene i større grad enn tidligere skal få utforske faget; de skal sammen og alene sammenligne, drøfte og reflektere over språk og tekster.

Når det gjelder å få utholdenhet nok til å lese lengre tekster, vil en del av elevene ha godt av en slags personlig trener, en som finner ut hvordan lesenivået eller lesekondisen er, hva de er interessert i og som kan komme med forslag til tekster – og muntre tilrop fra sidelinjen.

– For å komme med gode leseforslag til elevene, er det en stor fordel å vite litt om hvem de er og hva de er opptatt av. I dag ser vi at mange leser lite, selv blant de såkalt skoleflinke elevene, og da kan en mulighet være å finne ut hvilke serier de liker og se om interessen kan hentes opp igjen i litteraturen, sier Åslaug.

Vi tror veldig på å ha jevnlig lesing for lesingens del. At elevene erfarer at det er hyggelig og fint å lese.

Kathinka Blichfeldt
Forfatter

Dessuten kan det være et smart grep å tidlig invitere elevene inn i en refleksjon om hvorfor det i det hele tatt er viktig å lese romaner eller andre lengre tekster. Hva kan de lære? Hvilke opplevelser kan det gi?

– I slike veiledningssamtaler har elevene gjerne mange kloke tanker og vil ofte selv reflektere seg frem til hvilken verdi og nytte lesingen og litteraturen har. Blir det en grundig og god samtale, er det enkelt å kunne bruke den i klasserommet senere, og vise til tilbake til refleksjonene når lesing eller leseprosjekter igjen er i fokus, sier Åslaug.

Kan leseopplevelsen alene få lov å være målet?

Å holde seg i konsentrasjon krever trening, og trening krever tid og tilrettelegging.

– Vi tror veldig på å ha jevnlig lesing for lesingens del. At elevene erfarer at det er hyggelig og fint å lese, at de opplever å lykkes med å komme inn i historien og bli engasjerte. Vi tenker det er viktig at læreren også leser når det er lesetid i klassen og at elevene ser det, sier forfatterne.

For å komme med gode leseforslag til elevene, er det en stor fordel å vite litt om hvem de er og hva de er opptatt av.

Åslaug Huseby
Forfatter

De er opptatt av at elvene også får lese for lesegledens skyld, uten alltid å måtte prestere noe som er utenfor leseopplevelsen, som et foredrag eller en skriftlig oppgave.

– Men det er fint å legge til rette for at de kan dele gode leseopplevelser, diskutere og tolke fritt, og gi hverandre anbefalinger ut fra sine erfaringer med boka, sier Åslaug.

Skal de først presentere noe de har lest, har de god erfaring med at elevene får velge formatet på presentasjonen selv. Over tid skjer det gjerne en utvikling som det er spennende å følge, forteller de to forfatterne.

Bli med inn i Gyldendals skolebibliotek

For å vekke leselysten hos barn og unge trenger de god litteratur. I Gyldendals Skolebibliotek får elevene tilgang til engasjerende og motiverende bøker.

– Det er veldig gøy å høre lesevante elever ha litterære samtaler der de snakker fritt om bøkene, sier Åslaug.

– Ja, det er én ting med lesehestene, men det er nesten magisk når en av de som aldri lest før plutselig smugleser en roman under pulten eller sluker biografen til Zlatan, supplerer Kathinka.

I læreverket Kontekst 8–10 er det mange tilnærminger til lesing. Blant annet finnes det en del større utforskende oppdrag av litt ulik karakter:

Ha bøker i klasserommet

Et viktig råd forfatterne kan gi andre norsklærere, er å ha bøker tilgjengelig, gjerne et klassebibliotek.

– Det er mye litteratur der ute, bruk skolebibliotekaren til komme med tips. Er forholdene mindre, er det kjempefint å i alle fall ha en bokkasse, det klarer man alltids å få til ved hjelp av elevene og deres foreldre, sier de.

Forfatterne har også laget en ny tekstsamling til Kontekst 810, Tekster 5, med egne oppgaver som tar som mål av seg å ivareta intensjonen med fagfornyelsen med tanke på utforsking.

De har sett leselyst vokse seg frem mange ganger, senest nå under koronaen.

– Jeg hadde nylig halve klassen med meg på biblioteket, der vi tok oss god tid til å velge bøker. Tilbake i klasserommet satte alle seg ved pultene og begynte å lese – og de glemte spising! Akkurat det har jeg aldri opplevd før.

Kontekst 8-10, Tekster 5

Tekstsamlingen er inndelt i to deler – etter hovedsjangrene fiksjonstekster og saktekster og viser mange undersjangre. Alle tekstene er nye i forhold til tidligere tekstsamlinger.

Etter hvert kurs i Kontekst Basis 8-10 er det forslag til tekster fra Kontekst Tekster 5. I Kontekst Tekster i Skolestudio vil du også finne et utvalg tekster fra tidligere tekstsamlinger.

Hold deg oppdatert på Skolestudio

Meld deg opp på vårt nyhetsbrev for oppdateringer om våre læreverk, Skolestudio, undervisningsopplegg, tips og kursinvitasjoner.

Kontekst logo
Norsk 8-10

Kontekst gir oversikt og sammenheng i norskfaget. Et mangfold av tekster og utforskende aktiviteter ruster elevene til å bli kreative og engasjerte språkbrukere.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899