Gyldendal Logo

Øving og mengdetrening

Mønster Smart Øving er et digitalt læremiddel for øving og mengdetrening i matematikk på Vg1. Oppgavestrømmen elevene får i Mønster Smart Øving er adaptiv og dynamisk. Det vil si at oppgavene tilpasses nivået til hver enkelt elev, umiddelbart og underveis i arbeidet. Eleven får derfor alltid utfordringer tilpasset sitt nivå.

 • Matematikk SF/YF

– Vi har gjort store oppdateringer i Mønster Smart Øving, både på funksjonalitet, design og innhold, sier Kristin Tobiassen, produktsjef for Smart Øving i Gyldendal.

De nye oppdateringene er utviklet i tett samarbeid med brukernes ønsker og behov.

– Det er viktig for oss å ha tett dialog med brukerne, og når lærere melder inn behov eller gir oss tilbakemeldinger er det gull verdt i arbeidet med å videreutvikle produktene våre. Mange lærere har for eksempel ønsket seg en bedre løsning for å både be om og motta hjelp. Det har vi tatt hensyn til, så nå kan læreren svare elevene på de oppgavene som har blitt “sendt til lærer”, med muligheten til å svare flere elever av gangen som lurer på akkurat det samme.

Forbedret analyseverktøy

En viktig funksjon i Mønster Smart Øving er oversikten læreren får over elevenes arbeid og måloppnåelse. Denne læringsanalysen har Smart Øving-teamet jobbet med å forbedre.

– Nå blir det enklere å få oversikt over klassens og enkeltelevens resultater. Vi bruker også dataene på nye måter, ved at vi trekker ut det vi tror at læreren bør få vite noe om, uten å alltid måtte grave seg ned i analysen. Læreren vil få listet opp utdrag av resultatene som at 12 elever er ferdig med arbeidsmålet for uka, 4 elever har jobbet med forkunnskaper og/eller 5 elever etterspør ofte hjelp til dette læringsmålet, forteller Kristin Tobiassen.

For elevene

Også elevene får flere synlige forbedringer. Alle oppgavene blir nå presentert på "kort", med ett kort per oppgave.

– Det blir også veldig tydelig om eleven har svart riktig, for da "kastes" kortet i én retning. Svarer de feil sier kortet "nei" og kortene stokkes om, før eleven får en ny oppgave, sier Tobiassen.

For å gjøre det lettere for elevene å følge sin egen progresjon gir Smart Øving nå eleven en grafisk fremstilling av arbeidet som er gjort for hvert kapittel. De kan også se hvor mange forsøk de har igjen på en oppgave.

Dette er nytt i Mønster Smart Øving:

 • 1
  Feide-innlogging

  Mønster Smart Øving henter opp dine læringsgrupper fra Feide automatisk. Det er ikke behov for koder eller manuelle grupper.

 • 2
  Nytt grensesnitt for lærer

  Det blir enda enklere å få oversikt over klassen og enkeltelevene. En forbedret versjon av læringsanalysen, og du kan nå åpne og lukke temaer for enkelt elever, og ikke bare hel klasse.

 • 3
  Nytt grensesnitt for elever

  En ny og forbedret visuell fremstilling av elevenes mestring. Bedre navigasjon.

 • 4
  Mulighet til å sende melding til lærer

  Elevene kan sende oppgaver til lærer med en melding. Lærer kan gi svar tilbake til elev eller en gruppe elever som lurer på det samme.

 • 5
  Søk etter elev

  Du kan nå raskt finne en elev ved hjelp av søk.

Prøv Mønster Smart Øving

Smart Øving er et digitalt læremiddel for øving på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse i matematikk. Elevene får et personlig og adaptivt læringsforløp tilpasset hver enkelt.

Elever kan prøve gratis i 30 dager. Lærerlisensen er gratis.

Mønster logo
Matematikk SF/YF

Mønster er et helt nytt læreverk for matematikk i videregående, tilpasset Fagfornyelsen. Mønster har egne bøker til alle yrkesfagene.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899