Gyldendal Logo

Multi Smart Vurdering blir ny

Multi Smart Vurdering er et vurderingsverktøy for 1.-7. trinn med digitale hel- og halvårsprøver i matematikk. Denne våren lanseres Multi Smart Vurdering i ny versjon med flere nyttige og etterspurte funksjoner og nytt design.

 • Matematikk 1-7

Dette er nytt i Multi Smart Vurdering:

 • 1
  Feide-innlogging

  Multi Smart Vurdering henter opp dine læringsgrupper fra Feide automatisk. Det er ikke behov for koder eller manuelle grupper.

 • 2
  Nytt grensesnitt for lærer

  Nå er det enda enklere å få oversikt over prøver som er tilgjengelige, satt på pause, gjennomført og sendt.

 • 3
  Nytt grensesnitt for elever

  En ny og forbedret oppgaveliste i sidemenyen, med god oversikt over besvarte, påbegynte og ubesvarte oppgaver.

 • 4
  Mulighet til å tildele høyere og lavere trinnprøver

  Du som lærer kan selv velge hvilket trinn eleven skal få sin prøve fra.

 • 5
  Mulighet til å pause prøver

  Går brannalarmen, eller vil du la prøven gå over to dager uten at eleven skal kunne fortsette hjemme? Nå kan du sette en eller alle prøvene på pause.

 • 6
  Mulighet til å se status på prøven

  Du får se hvor lang tid eleven har brukt og hvor mange oppgaver eleven har svart på før du sender den til Conexus Engage.

 • 7
  Mulighet til å fortsette der man slapp

  Ved tilfeller der eleven går ut av prøven vil man kunne fortsette der man slapp.

 • 8
  Mulighet til å starte prøven på nytt

  Ved behov kan lærer nullstille svarene og starte prøven på nytt.

 • 9
  Mulighet til å fjerne prøve

  Skulle ikke eleven ha prøven likevel? Nå kan du enkelt fjerne den fra eleven.

 • 10
  Mulighet til å se elevens besvarelse

  Nå kan du se elevens svar, ikke bare om det var riktig eller galt, etter at prøven er sendt til Conexus Engage.

 • 11
  Elev sender prøven inn til lærer

  Etter gjennomføring sender eleven prøven til læreren, og det er læreren som sender prøven videre til Conexus Engage. Læreren har da mulighet til å sjekke om eleven har svart på alle oppgaver og brukt nødvendig tid før den sendes inn.

 • 12
  Se resultatene direkte i Multi Smart Vurdering

  Når alle elevene har levert, avslutter du prøven for alle. Prøvene flyttes da over til kolonnen som heter "Fullført" og du kan klikke deg videre til «Se prøveresultater» for å se hvordan prøven har gått. Her får du en detaljert oversikt over elevenes resultater på hele prøven og innenfor enkelte temaer. Du ser også når prøven ble fullført og hvor lang tid det tok

Elevene får en ny og forbedret oppgaveliste i sidemenyen, med god oversikt over besvarte, påbegynte og ubesvarte oppgaver.
Elevene får en ny og forbedret oppgaveliste i sidemenyen, med god oversikt over besvarte, påbegynte og ubesvarte oppgaver.

Prøv Multi Smart Vurdering

Digitale prøver og vurderingsverktøy for læreverkene Multi og Salto. Verktøyet gir læreren umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat, samt oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

Multi logo
Matematikk 1-7

Multi er et komplett læreverk i matematikk. Multi lar elevene utforske matematikken, øve på ferdigheter og du som lærer kan hele veien følge og vurdere elevens progresjon.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899