Gyldendal Logo

Multi Smart Vurdering er blitt enda smartere

Den nye versjonen av Multi Smart Vurdering er et digitalt kartleggingsverktøy som er svært fleksibelt å bruke både for lærer og elev. Med dette kan du spare mye tid på retting, i tillegg til at du får inngående kunnskap om elevenes faglige nivå i alle deler av matematikkfaget.

  • Matematikk 1-7

Mens de nasjonale prøver skal kartlegge kompetansen på skole- og samfunnsnivå, er Multi Smart Vurdering (MSV) et kartleggingsverktøy på klasse- og individnivå. Dette er rett og slett digitale halv- og helårsprøver for kartlegging i matematikk.

– MSV inneholder et fast sett med normerte prøveoppgaver, som er godt egnet til å kartlegge elevenes kunnskaper i matematikk fra 1. til 7. trinn, sier Tine Foss Pedersen, redaktør i Gyldendal.

Etter av elevene har tatt en hel- eller halvårsprøve, får læreren tips og råd om hvordan de kan jobbe videre med de enkelte elevene.

Tine Foss Pedersen
Redaktør

Ny og bedre teknisk løsning

Den første versjonen har vært i bruk i barneskolen i mange år – nå har Gyldendal lansert en ny versjon med bedre tekniske løsninger og brukervennlighet. Alle de tekniske utfordringene fra tidligere versjoner er nå blitt løst.

– Den nye versjonen av Multi Smart Vurdering har fått nytt og forbedret design og en langt bedre brukeropplevelse både for lærere og elever. Dette har vi fått til takket være konkrete tilbakemeldinger fra lærere om hvordan de ønsker at et kartleggingsverktøy skal fungere, sier Stian Valsvik Hagen, som jobber som utvikler i Gyldendal.

Hva er nytt i Multi Smart Vurdering?

– Lærere liker ikke å teste kun for å teste. Det viktigste med kartleggingen er at læreren skal få oversikt over hvordan det står til med mattekunnskapene hos hver enkelt elev – og få konkrete tips til hvordan de kan hjelpe dem videre, sier Foss Pedersen, som selv har jobbet som lærer i mange år.

– Lærerne slipper også å bruke mye tid på å rette prøver, men kan heller bruke tiden direkte på elevene. Prøvene har en innebygd fasit slik at de rettes automatisk, legger utvikleren til.

Får kunnskap om «hele bildet»

Men én ting er å avdekke hvilke elever i klassen som er sterkest og svakest i matematikk. Noe annet er å vite akkurat hva det er elevene strever med.

– Etter av elevene har tatt en hel- eller halvårsprøve, får læreren tips og råd om hvordan de kan jobbe videre med de enkelte elevene. Det gir en veldig god oversikt, mener Foss Pedersen.

Som alle lærere vet, vil det også være noen elever som ikke rekker å svare på alle oppgavene i en prøve. Det kan jo være at kunnskapen er der likevel.

– Det som er fint med Multi Smart Vurdering er at læreren kan se underveis hvordan hver enkelt elev ligger an. Det blir som å se klassen i fugleperspektiv. Hvis én elev sliter med å komme i gang med prøven, kan læreren se dette på skjermen, og deretter gå bort til eleven og minne om at det er tid for prøve, sier hun.

Det går også an å pause prøven for å ta den over to dager, og den kan låses slik at elevene ikke fortsetter med prøven hjemme. Man kan fortsette der man slapp hvis noe uforutsett skjer, som at brannalarmen går.

– Vi har ikke satt noen tidsbegrensning på hvor lang tid man skal bruke på å gjennomføre prøven, men de fleste bruker rundt en skoletime, sier Foss Pedersen.

Prøvene kan tas med pc eller nettbrett – og i teorien også i hjemmeskole.

– Som lærer er jeg litt skeptisk til at elevene tar en prøve hjemme. Men det går an å ta MSV hjemme, hvis dette er ønskelig, sier hun.

Den nye versjonen av Multi Smart Vurdering har fått nytt og forbedret design og en langt bedre brukeropplevelse både for lærere og elever.

Stian Valsvik Hagen
Utvikler

Et godt analyseverktøy

MSV er et godt verktøy for å kartlegge kompetansen til alle elevene – både de sterke og de svake.

– En funksjon som har vært etterspurt av mange lærere, er muligheten til å la enkeltelever ta en prøve på et annet trinn. Det er nå mulig at for eksempel en elev i 6. trinn tar en helårsprøve for 4. trinn, samtidig med de andre i klassen, forteller Foss Pedersen.

Resultatene fra prøvene kan deles med rektor – men først og fremst er det et godt verktøy for lærerne når de skal hjelpe hver enkelt elev med å utvikle seg videre i matematikkfaget.

Hold deg oppdatert på Skolestudio for grunnskolen

Meld deg opp på vårt nyhetsbrev for oppdateringer om våre læremidler, faglig påfyll, undervisningstips og kursinvitasjoner.

Vil du vite mer om Smart Vurdering?

Smart Vurdering er digitale prøver og vurderingsverktøy for læreverkene Multi og Salto. Verktøyet gir læreren umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat, samt oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

Multi logo
Matematikk 1-7

Multi er et komplett læreverk i matematikk. Multi lar elevene utforske matematikken, øve på ferdigheter og du som lærer kan hele veien følge og vurdere elevens progresjon.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899