Gyldendal Logo

Praktisk matematikk: Tur til København

Her skal elevene jobbe med praktisk matematikk, særlig knyttet til planlegging av reise, og kjøp og salg. Et fint tema å starte med etter sommerferien!

  • Matematikk 1-7

I delkapittelet Titallsystemet fra Multi 5 utvides tallsystemet til femsifrede tall, og det fokuseres særlig på de enkelte sifrenes verdi. Det betyr at elevene skal utvide sin forståelse for den multiplikative strukturen mellom sifrenes plassering og verdi i et helt tall, for eksempel at i 73 219 betyr 7 sju ganger ti tusen.

For at elevene skal utvikle sine regnestrategier, må de ha forståelse for hvordan sifrenes verdi øker med 10-gangen alt etter hvilken plass de har i tallet fra høyre mot venstre. Det innebærer også at elevene ser den innbyrdes sammenhengen mellom posisjonene, at i ti tusen er det 10 tusenere, 100 hundrere, 1000 tiere og 10 000 enere.

Her skal elevene jobbe med praktisk matematikk, særlig knyttet til planlegging av reise, og kjøp og salg:

Utforskingsoppgave: Planlegg en tur til København og finn ut hva det vil koste

Dere kan selv bestemme

  • hvor mange som skal være med på turen
  • hvordan dere vil reise dit
  • hvordan dere vil bo
  • hva dere skal gjøre

Dere kan finne andre aktiviteter og priser på internett.

Øveoppgave:

Pia og Thomas er på ferie i København med faren sin. De reiser med danskebåten begge veier og overnatter to netter på hotell. Hva må de betale for reise og hotell for alle tre?

Prisliste:

Hotell

Familierom per natt: 1800 kr

Enkeltrom per natt: 900 kr

Dobbeltrom per natt: 1300 kr

Ferje

Oslo-København per person en vei: 595 kr

Aktivitet: 5 for 3

Utstyr: To esker som merkes A og B, papirlapper med stikkord.

Elevene får i oppgave å regne stykkpris på ulike varer ved tilbud der man får flere varer enn man faktisk betaler for. Elevene lager oppgaver ved å trekke en lapp med noen opplysninger fra hver eske.

Lappene i eske A: navn på varen og pris per stykk, for eksempel: sjokolade 17 kr/stk., drops 12 kr/stk., tyggis 5 kr/stk. osv. Lappene i eske B: 3 for 2, 4 for 3, 5 for 3 osv.

Når man tar tilfeldige tall på denne måten, blir sannsynligvis ikke stykkprisen hele tall. Elevene kan da svare at det blir for eksempel 17 kr og litt til. Noen elever klarer kanskje å regne ut hvor mange ører det blir også.

Se alt innholdet i Multi Fagrom

Jobb med hele økten Praktisk matematikk fra delkapittelet Titallsystemet i Multi 5.


Prøv Skolestudio gratis

Skolestudio er Gyldendals digitale læringsmiljø for Kunnskapsløftet 2020. Læringsmiljøet har rikt innhold og fleksibel funksjonalitet som sikrer god læring fra første til siste skoleår.

Multi logo
Matematikk 1-7

Multi er et komplett læreverk i matematikk. Multi lar elevene utforske matematikken, øve på ferdigheter og du som lærer kan hele veien følge og vurdere elevens progresjon.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899