Gyldendal Logo

Hva koster det?

Her kan du lese om hva produktene i Skolestudio koster.

I Skolestudio skal det være enkelt å velge et tilbud som er tilpasset dine behov. Enten du ønsker å kjøpe tilgang til enkeltprodukter og enkeltfag, eller du vil ha alt samlet på ett sted. Du velger selv hvilke produkter og hvor mange brukere du kjøper tilgang til. De fleste produktene i Skolestudio gir deg tilgang til læringsinnhold på flere trinn innenfor hvert fag/produkt, slik at det er enkelt å tilpasse innholdet til elevens mestringsnivå.

Til grunnskolen har vi samlet flere av våre produkter i pakker, Skolestudio Basis. I pakkene får du tilgang til våre Fagrom, Gyldendals Skolebibliotek og Salaby for barnetrinnet, til en sterkt rabattert pris.

Skolestudio 1-7 Basis - Kr 490*

I Skolestudio 1-7 Basis har vi samlet tilgang til Skolestudios Fagrom i fagene matematikk, norsk, engelsk, natur- og samfunnsfag for barnetrinnet. Pakken inkluderer også tilgang til Gyldendals Skolebibliotek, og Salaby. Salaby har innhold på alle ti fag, og er heldekkende i fagene KRLE, kunst- og håndverk, musikk og kroppsøving:

Skolestudio 1-7 Basis inneholder:
• Multi 1-7 Fagrom
• Salto 1-7 Fagrom
• Explore 1-7 Fagrom
• Refleks Naturfag 1-7 Fagrom
• Refleks Samfunnsfag 1-7 Fagrom
• Salaby 1-7
• Gyldendals Skolebibliotek

Med Skolestudio 1-7 Basis kan du trygt undervise på alle fag og trinn på barnetrinnet. Funksjonaliteten i Skolestudio åpner for nye muligheter for tverrfaglig arbeid og tilpasning av innhold til ulike elever og elevgrupper.

Alt du trenger på ett sted – Skolestudio.no

Dersom dere har tilgang til Salaby via kommuneavtale tilbys pakken til Kr 420* uten Salaby.

For informasjon om priser på Smart Øving og våre andre produkter, se gyldendal.no

Skolestudio 8-10 Basis - Kr 490

I Skolestudio 8-10 Basis gir vi deg tilgang til ti av Skolestudios Fagrom for ungdomstrinnet i én pakke, i tillegg til Gyldendals Skolebibliotek. Her finner du heldekkende innhold til kompetansemålene i læreplanen i norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og KRLE. I tillegg vil du finne mye nyutviklet kvalitetsinnhold til de nye læreplanene i fagene kroppsøving, mat og helse, kunst- og håndverk samt musikk.

Skolestudio 8-10 Basis inneholder:
• Kontekst 8-10 Fagrom
• Maximum 8-10 Fagrom
• Enter 8-10 Fagrom
• Element 8-10 Fagrom
• Relevans 8-10 Fagrom
• Horisonter 8-10 Fagrom
• Kroppsøving 8-10 Fagrom
• Mat og helse 8-10 Fagrom
• Kunst og håndverk 8-10 Fagrom
• Musikk 8-10 Fagrom
• Gyldendals Skolebibliotek

Med Skolestudio 8-10 Basis kan du trygt undervise på alle fag og trinn på ungdomstrinnet. Tilgang til våre Fagrom i fagene tysk, fransk og spansk bestilles som egne lisenser. Funksjonaliteten i Skolestudio åpner for nye muligheter for tverrfaglig arbeid og tilpasning av innhold til ulike elever og elevgrupper.

Alt du trenger på ett sted – Skolestudio.no

For informasjon om priser på Smart Øving og våre andre produkter, se gyldendal.no

Videregående skole

I Skolestudio finner du alle våre digitale læremidler for videregående skole samlet på et sted; både gratis tilleggsressurser for lærer og elev, og de digitale utgavene av læreverkene våre. I Skolestudio finner du følgende produkttyper til videregående skole:

  • Bokstøtte – Gratis elev- og lærerressurser som støtter boka
  • Smart Bok – Digital utgave av papirboka
  • Fagrom – Heldekkende digitale læremidler
  • Smart Øving – Adaptivt øvingsverktøy for matematikk

Fagrom: Heldekkende digitale læremidler

Fagrom er en digital versjon av læreverket. Læringsinnholdet i fagrommene baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet. Våre Fagrom er heldekkende og tilbyr innhold og funksjonalitet som gjør at lærere og elever har digitalt læringsinnhold med høy kvalitet som er et fullverdig alternativ til papribok eller Smart bok. Fagrom finnes foreløpig kun i fagene engelsk, samfunnskunnskap, og naturfag.

Bokstøtte – Gratis elev- og lærerressurser som støtter boka

Bokstøtte er digitale ressursbanker som støtter alle lærebøker utviklet til Kunnskapsløftet 2020. Hvilke typer ressurser du vil finne her vil variere fra fag til fag. Typiske ressurser i Bokstøtte kan være årsplaner, løsningsforslag, lydfiler, arbeidsark, undervisningsfilmer og undervisningsopplegg. I Bokstøtte kan du som lærer sette sammen ressurser til egne undervisningsopplegg og dele med enkeltelever, hele klassen eller kolleger som underviser i samme fag. Innholdet og funksjonaliteten i Bokstøtte støtter opp rundt eleven som aktiv deltaker og produsent.

Bokstøtte er gratis og åpent tilgjengelig for deg og elevene dine ved innlogging med Feide-bruker.

For informasjon om vårt tilbud til videregående, se gyldendal.no

Motta nyheter om dine fag!

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899