Gyldendal Logo

Hvilke produkter finner du i Skolestudio?

I Skolestudio samler vi alle Gyldendals digitale læremidler til Kunnskapsløftet 2020 på ett sted. Her kan du lese om alle produkttypene vi tilbyr.

Du velger selv om du ønsker å kjøpe tilgang til enkeltprodukter og enkeltfag, eller om du vil ha alt samlet på ett sted. Til grunnskolen har vi samlet flere av våre produkter i pakker til en sterkt rabattert pris. I pakkene får du tilgang til våre Fagrom, Gyldendals Skolebibliotek og Salaby for barnetrinnet, de heter Skolestudio Basis.

Fagrom: Heldekkende digitale læremidler

Fagrom er vår nyeste produktserie i Skolestudio. Fagrom er en digital versjon av læreverket. Læringsinnholdet i fagrommene baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet. Våre Fagrom er heldekkende og tilbyr innhold og funksjonalitet som gjør at lærere og elever har digitalt læringsinnhold med høy kvalitet som er et fullverdig alternativ til papribok eller Smart bok.

Fagrom finnes til alle fag og trinn i grunnskolen, og på noen utvalgte fag på videregående.

Smart Øving: Adaptiv læring, større læringsutbytte

Smart Øving er en samling digitale læremidler for øving og mengdetrening fra Gyldendal. Elevene får et personlig og dynamisk læringsforløp der oppgavene hele tiden er tilpasset elevens mestring. Som lærer får du mulighet til å følge elevens og klassens læringsprosess fra dag til dag.

Det unike med Smart Øving er den dynamiske oppgavestrømmen som tilpasses hver enkelt elev umiddelbart og underveis i arbeidet. En elev som viser mestring av et lærestoff vil derfor få oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som strever vil få hjelp til å tette hull i underliggende kompetanse, også fra andre og tidligere læringsmål. Hver elev jobber derfor alltid med oppgaver som gir best utvikling for nettopp dem - uten en lang kartlegging.

Etter hvert som elevene jobber, vil det danne seg en individuell profil til hver elev. Profilen endres kontinuerlig i tråd med hvordan eleven løser oppgavene, og lærer har til enhver tid full oversikt over elevens framgang og måloppnåelse. I tillegg kan læreren se hvilke læringsmål eleven arbeider med, antall riktige og gale svar, og hvor lenge eleven har arbeidet i Smart Øving. Lærer har mulighet til å flytte elever mellom kapitler på gjeldende trinn og mellom ulike trinn, men kan ikke styre hvilke oppgaver eleven får.

Du kan lese mer om Smart Øving og se tilgjengelige produkter her.

Smart Vurdering: Et digitalt verktøy for vurdering og oppfølging laget på fagets premisser

Smart Vurdering er digitale prøver og vurderingsverktøy for læreverkene Multi og Salto. Verktøyet gir læreren umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat, samt oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

Salaby: Fordi læring skal være gøy

Salaby er et digitalt læringsunivers for barnehage og barnetrinnet. I Salaby finner du en mengde ressurser i alle fag på alle trinn i grunnskolen. Salabyredaksjonen utgjør et kreativt miljø i Gyldendal. Her jobber pedagoger, designere, illustratører, programmerere og tekstforfattere tett sammen for å nå vår felles målsetning om at læring skal være gøy.

Alt innhold i Salaby støtter læreplanens kompetansemål. Gjennom aktiviteter, filmer, spill og oppgaver tas skoleelevene med inn i et univers som er utviklet i dyp respekt for våre brukere. Ved å vektlegge bruk av humor, varme og mestringsfølelse skaper Salaby begeistring hos elever og lærere over hele landet.

Fagfornyelsen i Salaby

Salabyredaksjonen jobber nå med å skape masse godt innhold og gode løsninger opp mot Fagfornyelsen. Vi er begeistret for endringene i kompetansebegrepet, og utvikler helt nye konsepter som bidrar til å skape refleksjon og forståelse av kompleksitet og mangfold – i en verden som endrer seg raskt. Vi tilrettelegger for tverrfaglig jobbing og tar i bruk metoder som engasjerer elevene og skaper dybdelæring gjennom undring, nytenkning, fokus på sammenhenger og forståelse. Å gi barna lyst til å utforske og lære, å skape et univers som gir barn på alle nivåer en opplevelse av å mestre – det er våre viktigste oppgaver framover.

I Salaby har vi mange temapakker, og vi lanserer med jevne mellomrom nye opplegg. Noen av disse er knyttet til temaer og egner seg veldig godt for tverrfaglig jobbing. Andre opplegg har aktualitet som fellesnevner, og gir mulighet for å jobbe med innhold som er aktuelt – akkurat nå.

Gyldendals Skolebibliotek

I det nyåpnede Gyldendals Skolebibliotek finner du et håndplukket utvalg kritikerroste romaner skrevet av noen av våre mest anerkjente barne- og ungdomsbokforfattere. E-bøkene er varierte i både sjanger, tema og vanskelighetsgrad, og de er på både bokmål og nynorsk. Det vil også bli mulig å høre bøkene som lydbok. Vi starter med et utvalg gode bøker for ungdom, men utvider tilbudet til å også gjelde barnetrinnet etter hvert.

Alle som har lisens på et Fagrom i Skolestudio får automatisk og kostnadsfri tilgang til Gyldendals Skolebibliotek.

Bokstøtte: Gratis elev- og lærerressurser som støtter boka

Bokstøtte er digitale ressursbanker som støtter alle lærebøker utviklet til Kunnskapsløftet 2020. Hvilke typer ressurser du vil finne her vil variere fra fag til fag. Typiske ressurser i Bokstøtte kan være årsplaner, løsningsforslag, lydfiler, arbeidsark, undervisningsfilmer og undervisningsopplegg. I Bokstøtte kan du som lærer sette sammen ressurser til egne undervisningsopplegg og dele med enkeltelever, hele klassen eller kolleger som underviser i samme fag. Innholdet og funksjonaliteten i Bokstøtte støtter opp rundt eleven som aktiv deltaker og produsent.

Bokstøtte er gratis og åpent tilgjengelig for deg og elevene dine ved innlogging med Feide-bruker.

Dersom du bruker eldre utgaver av våre læreverk finner du ressursbanker til disse på www.spiroo.no

Smart bok: Digital lærebok

Smart bok er den digitale utgaven av våre lærebøker. Den er beriket med funksjonalitet som skal støtte elevens læringsprosess, eksempelvis lydstøtte, bokmerking, og tekstmarkering. Alle lærebøker utviklet til Kunnskapsløftet 2020 tilbys som Smart bok.

Hold deg oppdatert på Skolestudio for grunnskolen

Meld deg opp på vårt nyhetsbrev for oppdateringer om våre læremidler, faglig påfyll, undervisningstips og kursinvitasjoner.

Hold deg oppdatert på Skolestudio for videregående skole

Meld deg opp på vårt nyhetsbrev for oppdateringer om fagfornyelsen, Skolestudio, undervisningsopplegg, tips og kursinvitasjoner.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: [email protected]

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899