Gyldendal Logo

I Skolestudio er eleven aktiv deltager i egen læring

Hva slags læreverktøy engasjerer elevene og fungerer best i undervisningen? Etter flere år som flue på veggen i klasserommene har Gyldendal Undervisning utviklet det digitale læringsmiljøet Skolestudio. Det er særlig tre ting som gjør dette læringsmiljøet unikt for både elever og lærere, forteller fagekspertene.

– Ideen om å lage ett samlet digitalt læringsmiljø ble født allerede i 2016. Vi leverte digitale læremidler i flere fag, men de fungerte ikke i samspill med hverandre. Ved å samle alle læremidlene under én paraply gjør vi verdien av hvert enkelt produkt større, forteller produktsjef i Gyldendal Undervisning, Anders Gudmestad.

Skolestudio ble lansert høsten 2020 med fagene matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Allerede til skolestart 2021 vil resten av fagene i grunnskolen være inkludert, slik at du som lærer finner alt du trenger på ett sted.

Visste du at...

en lisens til Skolestudios Fagrom erstatter behovet for både lærerens bok, elevbok og oppgavebok?

– De siste årene har vi vært flue på klasseromsvegger landet rundt for å se hvordan de ulike læremidlene våre blir brukt. Vi har fått et inntrykk av hva som er viktig i en undervisningshverdag, og har utarbeidet tre prinsipper for tjenesten, sier Gudmestad og forklarer at:

 • 1
  Fleksibelt

  Skolestudio skal støtte lærerens behov for kontroll over egen undervisning. Det er læreren som kjenner klasserommet sitt best, og som vet hvilken stil han eller hun ønsker å bruke i formidlingen. Skolestudio gjør det enklere å sette sammen lærestoffet slik at det er tilpasset målet med undervisningen og elevene.

 • 2
  Rikt og relevant

  Det skal være nok, rikt og relevant innhold til å støtte opp under fleksibiliteten; samme tema skal ha ulike innfallsvinkler, og det skal være en variasjon i måten elevene møter innholdet. På den måten gjør vi det spennende og motiverende. Det digitale verktøyet gjør at innholdet hele tiden kan oppdateres og tilpasses det som for eksempel skjer i nyhetsbildet.

 • 3
  Tilpasset eleven

  Verktøyene i Skolestudio skal treffe elever som befinner seg på ulike mestringsnivåer og som har ulike interesser. Det gjør vi ved å tilby innhold som kan passe ulike elevers nivå og interesser, og tilby læreren læringsanalyse som gir innsikt i elevenes arbeid. Det gir læreren mulighet til å teste ulike innfallsvinkler til ulike temaer, og se hva som funker best.

"I Skolestudio har vi funksjoner som lar eleven skape – ikke konsumere."

Anders Gudmestad
Produktsjef for Skolestudio

Et levende produkt

Underveis i utviklingen av Skolestudio har det vært viktig å skape en sammenheng på tvers av fag, trinn og de ulike verktøyene.

– Som lærer skal du oppleve at det er én avsender, og du skal kunne kjenne igjen design og funksjoner på tvers av de ulike læremidlene. Du trenger ikke lenger lære deg helt nye verktøy om du bytter fag eller klassetrinn, sier designer Kristoffer Lundberg.

I Explore 5 Fagrom kan elevene lage sitt eget monster og beskrive det med tekst eller muntlig i klasserommet.
I Explore 5 Fagrom kan elevene lage sitt eget monster og beskrive det med tekst eller muntlig i klasserommet.
I Relevans Fagrom kan elevene lage sine egne 8.mars-paroler.
I Relevans Fagrom kan elevene lage sine egne 8.mars-paroler.
Lydinnspilling i Explore 1 Fagrom
Lydinnspilling i Explore 1 Fagrom
Lydinnspilling i Salto 2 Fagrom
Lydinnspilling i Salto 2 Fagrom

Skapende verktøy

Hvordan kan dagens skoleelever best oppmuntres til å bli aktive i sin egen læring? Produktsjef Anders Gudmestad mener skapende verktøy er en del av løsningen.

– For å sette det litt på spissen: I stedet for å la eleven se på YouTube, ønsker vi at eleven blir youtuberen. I Skolestudio har vi funksjoner som lar eleven skape – ikke konsumere. Verktøyene i Skolestudio oppmuntrer elevene til å utforske. For eksempel kan du la elevene bruke en opptaker når de leser, for deretter å lytte til sin egen høytlesing.

Lærerne bestemmer

All utvikling av Skolestudio har skjedd – og vil fortsatt skje – i tett samarbeid med lærerne på norske barne- og ungdomsskoler.

– Det viktigste vi gjør er å lytte til tilbakemeldingene fra lærerne, og justere kursen underveis, forteller Lundberg.

"Mange lærere har også etterspurt muligheten til å lage eget innhold, og vi jobber nå med å utvikle en løsning for dette."

Kristoffer Lundberg
Designer

Skolestudio-konseptet i seg selv er et resultat av lærernes ønske om å ha ett brukervennlig verktøy som kan brukes i alle fag og på alle trinn i grunnskolen. Strukturen er på plass, nå er det innholdet det jobbes mest med.

– Tilbakemeldingene går gjerne på at innholdet holder høy kvalitet, men at lærerne ønsker seg mer. Det har vi tatt på alvor – og resultatet er at Skolestudio fra høsten av dekker samtlige fag og skoletrinn, avslutter Kristoffer Lundberg.

Prøv Skolestudio

Dere kan prøve læremidlene i Skolestudio kostnadsfritt. Elever får også prøvetilgang, og sammen kan dere prøve ut og vurdere læringsmiljøets rike innhold og fleksible funksjonalitet.

Motta nyheter om ditt fag

Meld deg opp på vårt nyhetsbrev for oppdateringer om fagfornyelsen, Skolestudio, undervisningsopplegg, tips og kursinvitasjoner.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899