Gyldendal Logo

Tema: Menneskerettigheter

FN-dagen markeres hvert år den 24. oktober. En av avtalene i FN er Verdenserklæringen for menneskerettigheter. Den består av 30 artikler, og gjelder for alle FNs medlemsland. I Skolestudio finner du innhold på alle trinn om menneskerettighetene og tilknyttede temaer..

  • undefined
  • KRLE 8-10

1–7: Hva er menneskerettigheter?

Verdenserklæringen er grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter. Den består av 30 artikler, og gjelder for alle FNs medlemsland. I Skolestudio kan du finne temaer og oppgaver som tar for seg menneskerettighetene og beslektede temaer i flere fag på barnetrinnet.

8–10: Kamp for rettigheter

Da FN ble opprettet ble menneskerettigheter en av hovedoppgavene til organisasjonen. I Skolestudio kan elever på ungdomstrinnet jobbe med temaet menneskerettigheter på mange måter og i mange ulike fag.

Menneskerettigheter og menneskeverd

Et helt tema i Horisonter, KRLE for ungdomstrinnet, er viet menneskerettigheter og menneskeverd.

VGS: Arbeid med menneskerettigheter

Verdenserklæringen er grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter. Den består av 30 artikler, og gjelder for alle FNs medlemsland. I Skolestudio kan du finne temaer og oppgaver som tar for seg menneskerettighetene og beslektede temaer i samfunnskunnskap og engelsk på videregående.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899