Gyldendal Logo

Tema: Valg 2021

13. september er det valg til Stortinget og Sametinget. I Skolestudio finner du læringsressurser om demokrati på alle trinn.

  • Norsk SF
  • Samfunnsfag 8-10
  • Samfunnsfag 1-7
  • Matematikk 8-10
  • Norsk 8-10
  • Norsk YF
  • Samfunnskunnskap SF/YF
  • Engelsk SF
  • Engelsk YF

Videregående:

Tverrfaglig valgpakke for norsk (Appell) og samfunnskunnskap (Pilot)

Stortingsvalget 2021 nærmer seg, og vi har satt sammen en valgpakke til deg og elevene dine. I denne valgpakka finner elevene en kort innføring i norsk politikk og stemmeavgivning. De vil møte ungdomspolitikere som snakker om å engasjere seg, de skal få jobbe med hvordan partiene bruker Instagram i valgkampen og de skal se nærmere på sofavelgerne. I tillegg skal de få tippe valgresultatet og delta i en politisk debatt.

Det er bare å brette opp de politiske ermene og henge på!

Valg i USA vs Norge (engelsk)

I Skolestudio for SKILLS, Edge og E1 finner du et utvalg ressurser du kan bruke i engelskundervisningen og valget i september. Ressursene sammenligner blant annet valgsystemene i USA og Norge, og forskjellene mellom det å være en ung velger i Norge og det å være en ung velger i USA.

Ressursene finner du i venstremenyen under Further Studies.

Ungdomstrinnet:

På ungdomstrinnet finner du en mengde relevante læringsressurser om valget. Bruk gjerne det komplette og skreddersydde undervisningsopplegget "Valg 2021" fra Relevans og suppler med oppgaver i andre fag etter behov. Bruker du søkefunksjonen i Skolestudio kan du også finne mer innhold - eller du kan legge til ditt eget innhold i en tilpasset innholdspakke.

Demokrati og medborgerskap i norskfaget: Se mer innhold her

Test deg selv!

Hva vet du om stortingsvalget og sametingsvalget fra før? Ta valgquizen for å finne det ut.

Barnetrinnet:

I Refleks Samfunnsfag får elevene en innføring i demokrati og medbestemmelse. Hva er demokrati, hvorfor har vi demokrati, og hvordan kan vi alle være med å påvirke beslutninger gjennom demokratiske prosesser?

Disse sentrale demokratiske problemstillingene tas opp på en utforskende måte hvor elevene får mulighet til å reflektere rundt temaet.

I Refleks har hvert oppslag en tilhørende illustrasjon eller foto. Illustrasjon eller foto supplerer teksten som utgangspunkt for å svare på eller reflektere rundt spørsmål og arbeidsoppgaver. Illustrasjoner og foto brukes også som utgangspunkt for å lære sentrale begreper.
I Refleks har hvert oppslag en tilhørende illustrasjon eller foto. Illustrasjon eller foto supplerer teksten som utgangspunkt for å svare på eller reflektere rundt spørsmål og arbeidsoppgaver. Illustrasjoner og foto brukes også som utgangspunkt for å lære sentrale begreper.

Temasider i Salaby: Valg i Norge

Bli bedre kjent med de ulike partiene og partilederne, ord og begreper, ta en klassequiz og gjennomfør et eget valg. I Salaby Skole finner du mye morsomt og lærerikt innhold for hele barnetrinnet.

Valgkamp på Instagram

Sosiale medier har de siste årene blitt en viktig kommunikasjonskanal for politisk informasjon, og i dette undervisningsopplegget skal elevene vurdere de politiske partienes instagramprofiler og undersøke hvilke saker de fokuserer på og hvilke (retoriske) virkemidler de benytter seg av.

Relevans 8, 9, 10

Valg 2021: Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet

Hvem tror du blir den nye statsministeren vår til høsten? Hvilket parti er du mest enig med, og hvilken betydning spiller det egentlig for oss hvilke parti som sitter i regjering? Disse og mange andre spørsmål får elevene jobbe med i opplegget Valg 2021 i Relevans Fagrom i Skolestudio.

Refleks Samfunnsfag 3

Hvem bestemmer?

Temaet gir en innføring i demokrati og medbestemmelse. Hva er demokrati, hvorfor har vi demokrati, og hvordan kan vi alle være med å påvirke beslutninger gjennom demokratiske prosesser? Disse sentrale demokratiske problemstillingene tas opp på en utforskende måte hvor elevene får mulighet til å reflektere rundt temaet.

Maximum 8, 9, 10

Se sammenhenger: Statistikk og valg

Aktivitet i matematikk som skal gjennomføres i grupper på tre.

Kontekst 8, 9, 10

Oppdrag: Aksjon unge stemmer - engasjer dere!

Aksjon unge stemmer – engasjer dere! skal være demokrati og medvirkning i praksis. Oppdraget handler om å sette en sak som angår elevene, på dagsorden. De skal utforske ulike måter å aksjonere på for å bli hørt og nå fram med et budskap.

Maximum 10

Demokrati og medborgerskap i matematikk

Dette er et utdrag fra 10.4 Se flere sammenhenger med oppgaver knyttet til det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap. Oppgavene er fine å bruke i forbindelse med valget i september.


Refleks Samfunnsfag 5, 6, 7

Demokrati

Dette temaet handler om demokrati. Hva folket bestemmer, hvordan de bestemmer, og viktige prinsipp og utfordringer ved demokratiet som styreform.

Refleks Samfunnsfag 5, 6, 7

Slik ble Norge et demokrati

Temaet handler om veien til det norske demokratiet, fra Norge ble et eget rike og fram til i dag. Det trekkes linjer tilbake til demokratiet i antikkens Aten.


Hvilken politikk er best for mitt yrke?

Handikapforbundet vurderer hvilket parti som har den beste politikken for funksjonshemmede, dyrevernalliansen vurderer partienes dyrevernspolitikk, lærerorganisasjonene skolepolitikken og bondeorganisasjonene landbrukspolitikken. I dette opplegget skal elevene vurdere hvilket parti som har den beste politikken for sitt yrkesfag.

Hvorfor engasjere seg?

Å være politisk interessert eller aktiv politiker handler om å engasjere seg i samfunnet og hvilke saker som er viktige rundt oss. Hva gjør at noen engasjerer seg i politikk? Pilotrådet har snakket med to ungdomspolitikere om hvorfor de engasjerer seg, og hva elevene kan gjøre hvis de ønsker å engasjere seg politisk.

Democrats and Republicans

I dette opplegget skal elevene bli bedre kjent med hva som skiller det republikanske og det demokratiske partiene, og deres ulike syn på hvilket type land USA burde være.

The Election System

Her skal elevene se nærmere på valgsystemet i USA og forskjellene mellom dette og det systemet vi har i Norge.

Hold deg oppdatert på Skolestudio for grunnskolen

Meld deg opp på vårt nyhetsbrev for oppdateringer om våre læremidler, faglig påfyll, undervisningstips og kursinvitasjoner.

Hold deg oppdatert på Skolestudio for videregående skole

Meld deg opp på vårt nyhetsbrev for oppdateringer om fagfornyelsen, Skolestudio, undervisningsopplegg, tips og kursinvitasjoner.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899