Gyldendal Logo

Tilbakemelding til elev

Gi tilbakemelding på elevens arbeid.

Mulighet til å kunne gi tilbakemelding på elevenes arbeid i fagrommene er en funksjonalitet som vi vet mange lærere har ønsket seg, og nå det endelig på plass. Under "Mine elever" får du som lærer oversikt over arbeidet elevene har gjort, og du kan enkelt legge inn kommentarer og tilbakemeldinger direkte på elevens besvarelser.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899