Gyldendal Logo

Folkehelse og livsmestring: Nerver og hormoner

Det er mye som skjer med oss mens vi holder på å bli voksne, og mange av de endringene som skjer, er styrt av nerve- og hormonsystemet. Men selv om nerve- og hormonsystemet er et viktig tema i naturfag, betyr ikke det at kropp og helse er noe man bare skal jobbe med i enkelte fag.

  • Naturfag 8-10
  • Engelsk 8-10
  • Norsk 8-10

Det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring handler blant annet om at elevene skal få kunnskap som hjelper dem til å ta valg som fremmer fysisk og psykisk helse. For å kunne ta gode valg trenger vi kunnskap. I fagrommene i Skolestudio finner du ressurser du kan bruke til å jobbe med helse i mange ulike fag. Her har vi hentet fram filmer og noen aktiviteter i naturfag fra kapittelet Nerver og hormoner i Element, en engelsk tekst om tenåringshjernen fra Enter og en populærvitenskapelig tekst om følelser hentet fra Kontekst Tekster:

Se film om nervesystemet:

Forsøk: Kan du lure nervesystemet?

Selv om nervesystemet vårt er avansert og godt egnet til å hjelpe kroppen til å oppfatte hva som skjer med oss og rundt oss, så er det ikke alltid det fungerer helt perfekt. Dette skyldes blant annet at det er hjernen som tolker signalene fra nervecellene, og det er ikke alltid den tolker signalene helt riktig. Derfor er det mulig å lure sansene våre litt. Det skal vi prøve i denne aktiviteten.

  1. Stå i en dørkarm og press armene dine mot sidene i døra i 60 sekunder. Hva skjer med armene dine når du går ut av dørkarmen?
  2. Legg deg på ryggen på gulvet. La en medelev løfte opp det ene beinet ditt slik at det tøyer i beinet i minst 30 sekunder. Pass på at du har det andre benet liggende rett på gulvet. Medeleven din holder i buksebeinet ditt og slipper sakte foten ned igjen mot gulvet. Hva kjenner du?
  3. Prikk en medelev med to blyanter i ryggen. Du skal prikke med begge blyantene samtidig. Prikk flere ganger i samme område med ulik avstand mellom blyantene. Gjør det samme ulike steder på ryggen. Hvor mange blyanter kjenner medeleven?
  4. Be en medelev lukke øynene. Kil han eller henne på underarmen, beveg deg sakte fra håndleddet og oppover mot albuen. Medeleven skal si stopp når han eller hun tror du har nådd albuen. Klarer du å lure medeleven din til å tro at du er ved albuen uten at du er der?
  5. En frivillig elev sitter med øynene lukket. Læreren eller en medelev stikker eleven forsiktig med en nål. Stikk slik at personen kjenner det, men uten at det gjør veldig vondt. Hvor lang tid tar det før personen reagerer på smerten?

Se film om hormonsystemet:

Element logo
Naturfag 8-10

Element vekker interesse og bygger naturfaglig kunnskap hos elevene. Varierte forsøk og aktiviteter lar elevene oppleve naturfag som et praktisk og spennende fag.

Enter logo
Engelsk 8-10

I Enter møter elevene tverrfaglige temaer gjennom et rikt tekstutvalg, aktuell ungdomslitteratur og et stort utvalg varierte oppgaver.

Kontekst logo
Norsk 8-10

Kontekst gir oversikt og sammenheng i norskfaget. Et mangfold av tekster og utforskende aktiviteter ruster elevene til å bli kreative og engasjerte språkbrukere.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899