Gyldendal Logo

Tema: Tid

Husker du hva du gjorde i går? Når begynner framtida? I Skolestudio finner du disse spørsmålene samt masse annet lærestoff om temaet tid.

  • Samfunnsfag 1-7
  • Norsk 1-7
  • Engelsk 1-7
  • Matematikk 1-7

Vi har samlet ressurser fra Skolestudio der elevene kan arbeide med temaet tid i flere fag. Velg mellom ressurser til 2. trinn i norsk, matematikk og samfunnsfag og 5. trinn i samfunnsfag og engelsk, eller kombiner det som du selv vil.

Multi 2

Hva er tid?

I dette delkapittelet lærer elevene å angi tid som hele timer, både på analoge og digitale klokker. De skal også bli kjent med begrepene sekund, minutt og time og få erfaringer med omtrent hvor lang tid ett sekund, ett minutt og én time er.

Salto 2

Tid

Dette kapittelet handler om tid og vårt forhold til tid. Temaet danner utgangspunkt for ulike norskfaglige aktiviteter.

Refleks Samfunnsfag 2

Da oldemor var liten

I da oldemor var liten handler det om barndom i tidligere tider. Her fortelles det om Klaras oldemor, som vi kan tenke oss er rundt 90 år gammel, og som hadde sin oppvekst på 1930- og 1940- tallet.

Refleks Samfunnsfag 5

Tid og historie

Her handler det om hvordan vi ordner tiden for å holde styr på det som har skjedd i fortida. Temaet danner utgangspunkt for arbeid med perioder og tidslinjer.

Explore 5

Spare time is free time

Elevene skal jobbe videre med å undersøke medelevenes fritidsaktiviteter ved å gjøre en spørreundersøkelse.

Explore 5

Practice: My spare time

Elevene skal fylle ut dagboka med ting de gjør etter skolen.

Refleks Samfunnsfag logo
Samfunnsfag 1-7

Refleks er et helt nytt læreverk i samfunnsfag og naturfag for barnetrinnet. Gjennom utforsking og refleksjon oppdager elevene samspillet mellom naturen og samfunnet.

Salto logo
Norsk 1-7

I Salto får elevene samarbeide, utforske og gå i dybden av samme tema ut fra ulike innfallsvinkler. En tydelig progresjon sikrer dybdelæring.

Explore logo
Engelsk 1-7

I Explore lærer elevene engelsk med utgangspunkt i seg selv. Læreverket legger vekt på kritisk tenkning og en utforskende og kreativ tilnærming til språklæring.

Multi logo
Matematikk 1-7

Multi er et komplett læreverk i matematikk. Multi lar elevene utforske matematikken, øve på ferdigheter og du som lærer kan hele veien følge og vurdere elevens progresjon.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899