Gyldendal Logo

Tverrfaglig opplegg: Bærekraftig utvikling og klesindustrien

Penklær, koseklær, dyre klær, moteriktige klær, turklær – de aller fleste av oss har et forhold til klær. Hvor mye vet vi om hvor bærekraftige klærne våre er?

  • Samfunnskunnskap SF/YF
  • Geografi
  • Naturfag
  • Engelsk SF
  • Engelsk YF

Klesindustrien er en av de mest forurensende industriene i verden: 8% av CO2-utslippene stammer fra klesproduksjon. I dette tverrfaglige opplegget ser vi på klær og tekstilindustrien fra flere innfallsvinkler.

For å oppnå dybdelæring er det viktig å kunne se sammenhenger på tvers av fag og fagdisipliner. I Skolestudio kan du som lærer kombinere ulike ressurser og sette dem sammen som du vil. Her har vi samlet et knippe med ressurser fra ulike fag som alle tar for seg klesindustrien. Du kan bruke dem som de er, eller kombinere dem på nye måter hvis det passer bedre for deg og dine elever.

Du finner hele opplegget PÅ TVERS: Bærekraftig utvikling i Skolestudio til disse læreverkene: Pilot, Kompass, Senit, E1 og SKILLS.

Tverrfaglig: Er klær bærekraftig?

Elevene lærer om bærekraft og klesindustrien og jobber med egne vaner og holdninger. Elevene finner ut hva sin klesprofil er og blir utfordret til å endre en vane.

English: ZARA: A Fast Fashion Favourite

Zara produces 500 new designs per week – how on earth can that be sustainable?

English: The Life Cycle of a T-Shirt

What is your t-shirt made of? And where is it made? Here you can learn how your t-shirt can make a difference.

Geografi: Fra bomull til butikk

Vi ser på produksjonslinjene til et klesplagg: fra bomullsplante til butikkvare. Hvilke deler består produksjonskjeden av, og hvordan påvirker de miljøet? Elevene ser på fordeler og ulemper med globale produksjonslinjer.

Samfunnskunnskap: Samfunn vs. enkeltindivid

Ved å se på ulike aspekter ved bærekraft, får elevene en bred forståelse av hvordan samfunn og enkeltindivider på ulike måter og i samspill kan bidra til økt bærekraft.

Naturfag og geografi: Bærekraftige valg? (Feltarbeid)

Hvor bevisst er du og andre om klær og bærekraft? I denne modulen skal eleven, sammen med en eller flere medelever, gjennomføre et feltarbeid der de skal gjøre noen undersøkelser blant venner, familie og bekjente.

Hold deg oppdatert på Skolestudio for videregående skole

Meld deg opp på vårt nyhetsbrev for oppdateringer om fagfornyelsen, Skolestudio, undervisningsopplegg, tips og kursinvitasjoner.

Pilot logo
Samfunnskunnskap SF/YF

Pilot er et helt nytt læreverk i samfunnskunnskap. Læreverket gir eleven tett oppfølging i arbeidet med kunnskaper og ferdigheter i samfunnskunnskap.

Kompass logo
Geografi

Kompass trekker linjer mellom samfunnsgeografi og naturgeografi og legger til rette for at elevene skal være aktive og utforskende i arbeid med fagstoffet. Kompass gir elevene større plass i faget.

Senit logo
Naturfag

Senit bygger naturfaglig kunnskap og forståelse, og knytter faget til hverdagsopplevelser, yrkeslivet, nyere forskning og aktuelle samfunnsspørsmål. Verket består av lærebøker for både studieforberedende og yrkesfag. Det er egne bøker til hvert programfag på yrkesfag.

E1 logo
Engelsk SF

Med E1 bygges nødvendig kunnskap og relevante ferdigheter til å mestre eksamen, studier og hverdagsliv. E1 gir elevene forutsetninger for å bli aktive verdensborgere.

SKILLS logo
Engelsk YF

SKILLS er engelskverket for yrkesfageleven, tilpasset de nye læreplanene. Læreverket har egne bøker for alle yrkesfagene.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899