Gyldendal Logo

Kom i gang med matematikk på ungdomstrinnet

I Maximum finner du mange aktiviteter til en god skolestart i matematikk. Bli kjent og lek med tall samtidig!

  • Matematikk 8-10

Her er noen enkle og morsomme aktiviteter som er fine i skolestarten, både for å bli kjent og for å komme godt i gang med matematikk. Klikk her for å se flere aktiviteter i Maximum Fagrom.

Stjerneorientering

En tverrfaglig aktivitet for tre eller fire elever i grupper. Aktiviteten kan brukes på alle tre trinn, og for 8. trinn er den fin å bruke for å bli kjent.

Regnerute

Riktig svar leder elevene på rett vei, mens feil svar leder på ville veier.

Hoderegneloop

Hvem sitter på det riktige svaret?

Hoderegningsstafett

Bruk terninger og de fire regneartene til å komme nærmest mulig 20.

Maximum logo
Matematikk 8-10

Maximum er praktisk, utforskende og problemløsende matematikk. Elevene undrer seg, er kreative og oppdager matematikken sammen. Dette gir motivasjon og mestring!

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899