Gyldendal Logo

Nytt tema i Maximum: Digitale verktøy 8–10

Nå finner du Maximum sitt innhold knyttet til digitale verktøy samlet på ett sted: Digitale verktøy 8–10. Innholdet er tilgjengelig på alle trinn, både i fagrom og i bokstøtte.

 • Matematikk 8-10

I Maximum er de digitale verktøyene graftegner, regneark, CAS, dynamisk geometriprogram og programmering integrert som en naturlig del av fagstoff, eksempler og oppgaver på alle trinn. Elevene får muligheten til å bruke verktøyene til å utforske, løse og presentere matematiske problemer, og til å analysere, behandle og presentere informasjon.

Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter i matematikk innebærer å kunne bruke graftegner, regneark, CAS, dynamisk geometriprogram og programmering til å utforske og løse matematiske problemer. Videre innebærer det å finne, analysere, behandle og presentere informasjon ved hjelp av digitale verktøy. Utviklingen av digitale ferdigheter innebærer i økende grad å bruke og velge hensiktsmessige digitale verktøy som hjelpemiddel for å utforske, løse og presentere matematiske problemer.

(Kilde: udir.no, læreplanen i matematikk – grunnleggende ferdigheter)

Nå finner du i tillegg Maximum sitt innhold knyttet til digitale verktøy samlet på ett sted: Digitale verktøy 8–10. Innholdet er tilgjengelig på alle trinn, både i fagrom og i bokstøtte.

Gå til Digitale verktøy 8–10:

GeoGebra

Det finnes fire kursmoduler til GeoGebra:

 • Introduksjon til GeoGebra
 • Akser, punkter og tekst i GeoGebra
 • Funksjoner og grafer i GeoGebra
 • CAS i GeoGebra

Elevene får her mulighet til å lære seg grunnleggende bruk av GeoGebra, som de trenger for å bruke verktøyet i arbeidet med faget. Alle moduler har tekster med forklaringer og gif/video som viser det som forklares. I slutten av hver del er det oppgaver som gir elevene mulighet til å utforske verktøyet på egenhånd. 

Læringsfilmer

Elevene finner her alle filmer som omhandler GeoGebra og CAS fra de ulike trinnene, samlet i to moduler: GeoGebra og CAS.

Eksempel på læringsfilm:

Programmering

Her finner du alt innhold innenfor programmering på 8.–10. trinn.

 • Forklaring av verktøylinje og meny i Trinket
 • Forklaring av syntaks og eksempler i Python
 • Maler til grafplotting
 • Læringsfilmer
 • Blokkprogrammering (8. trinn)
 • Python (8. trinn)
 • Python (9. trinn)
 • Python (10. trinn)

Regneark

Elevene finner her alle læringsfilmer som omhandler regneark på 9. og 10. trinn.

Kommer!

Det kommer mer innhold til både GeoGebra, programmering og regneark i løpet av det neste året. Blant annet kommer det to nye kurs i GeoGebra: Regresjonsanalyse og bruk av GeoGebra i arbeidet med geometri. Da vil du også finne alt innhold som finnes på de ulike trinnene knyttet til programmering, GeoGebra og regneark, slik at elevene kan bruke det som et oppslagsverk fra tidligere tema og trinn, når de jobber med de ulike verktøyene i nye tema.

Maximum-redaksjonen ønsker tilbakemeldinger fra lærere på dette teamet. Er det nyttig for deg og dine elever? Er det noe dere savner? Noe dere ønsker mer av? Send en epost til support@gyldendal.no

Maximum logo
Matematikk 8-10

Maximum er praktisk, utforskende og problemløsende matematikk. Elevene undrer seg, er kreative og oppdager matematikken sammen. Dette gir motivasjon og mestring!

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899