Gyldendal Logo

Tema: Rus og rusmidler

Vi vet at mange elever møter rus på ulike måter i løpet av ungdomsskoletiden. Læringsressursen om rus og rusmidler fra Relevans vil være et godt verktøy når du skal undervise i temaet.

  • Samfunnsfag 8-10

I temaet Rus og rusmidler får elevene informasjon om ulike typer rusmidler, hvordan de ulike rusmidlene påvirker kroppen og følelsene våre, konsekvenser av rusbruk, samt lover og regler om rus. Elevene får også gode muligheter til å reflektere og ta stilling til ulike problemstillinger og utfordringer knyttet til rus og rusbruk gjennom gode og varierte refleksjonsspørsmål, case-oppgaver og oppdrag.

Relevans logo
Samfunnsfag 8-10

Relevans presenterer samfunnsfag som en helhet. Elevene jobber utforskende fra første stund. Slik blir faget relevant for elevenes liv – og for deres framtid.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899