Gyldendal Logo

Tema: Samisk kultur, religion og identitet

Ønsker du å jobbe med samisk kultur, religion og identitet på tvers av fag på ungdomstrinnet? Her finner et lite utvalg ressurser.

  • KRLE 8-10
  • Samfunnsfag 8-10
  • Norsk 8-10
  • Musikk 8-10
  • Tverrfaglig 8-10
  • Naturfag 8-10
  • Mat og helse 8-10

Samene i Norge regnes som et urfolk, det vil si at de tilhører den opprinnelige befolkningen i Norge. Sápmi, det samiske området, går på tvers av landegrensene i fire land: Norge, Sverige, Finland og Russland. I dag bor det norske samer i hele Norge.

Samisk musikktradisjon

I temaet Samisk musikktradisjon har vi samarbeidet med to samiske artister som forteller om sine musikktradisjoner og erfaringer. Ella Marie Hætta Isaksen og Sara Marielle Gaup Beaska høster begge lovord for deres musikalske uttrykk og gjør en viktig jobb som representanter for samisk kultur og musikk.

Element 10

Tradisjonell samisk kunnskap om naturen

Kjenner du til et sted i naturen hvor det er mye bær? Eller kanskje du kjenner et godt fiskevann og vet hvordan du skal fange fisken? Dersom vi går tilbake noen hundre eller tusen år, var alle samfunn avhengig av å ha slike kunnskaper om naturen. Fremdeles har mange mennesker stor nytte av slike kunnskaper.

Samenes nasjonalrett: Bidos

Feire samenes nasjonaldag og dekk opp til fest! I Mat og Helse finner du oppskriften på Bidos, samenes nasjonalrett. Bidos er en nydelig, tradisjonell samisk kjøttsuppe med reinsdyrkjøtt.

Samisk religion og økofilosofi

Samisk historie, kultur og tradisjoner er et tema som dukker opp flere steder i Horisonter, KRLE for ungdomstrinnet. Her får du noen smakebiter.

Tverrfaglig opplegg: "Er jeg en god nok same?"

Hvordan er det å være samisk og norsk på samme tid? Kan man finne tilbake til den samiske identiteten sin og det samiske språket hvis dette har ligget i dvale siden barndommen eller ungdomsårene?

Språk og mangfold

Tema 6 i Kontekst utforsker den store variasjonen av norsk talemål som snakkes rundt omkring i landet vårt, men også nasjonale minoritetsspråk og blandingsspråk som oppstår i møte mellom norsk og språk fra andre deler av verden.

Utforskeroppdrag: Urfolk

Her inviteres elevene til å fordype seg i temaet urfolk. Temaet handler spesielt om rettigheter, overgrep mot urfolk og urfolk i dag.


Horisonter logo
KRLE 8-10

Horisonter legger til rette for felles undring, refleksjon og diskusjon i klasserommet. Læreverket er pluralistisk orientert og tar religions- og livssynsmangfoldet i samfunnet vårt på alvor.

Relevans logo
Samfunnsfag 8-10

Relevans presenterer samfunnsfag som en helhet. Elevene jobber utforskende fra første stund. Slik blir faget relevant for elevenes liv – og for deres framtid.

Kontekst logo
Norsk 8-10

Kontekst gir oversikt og sammenheng i norskfaget. Et mangfold av tekster og utforskende aktiviteter ruster elevene til å bli kreative og engasjerte språkbrukere.

Musikk 8-10

I Musikk i Skolestudio vil du finne variert innhold som støtter elevene i det skapende arbeidet. Elevene skal få erfaring med å uttrykke seg musikalsk på ulike måter. De skal få erfaring med å jobbe kreativt med musikk, og få opplæring i verktøy og metoder. De skal også lære seg å lytte aktivt og å sette ord musikalske erfaringer.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: [email protected]

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899