Gyldendal Logo

Tema: Sosiale medier

Sosiale medier er en stor del av vår hverdag og påvirker hvordan vi ser på oss selv og verden rundt oss. I Skolestudio finner du mye interessant innhold om sosiale medier som kan brukes i undervisningen på ungdomstrinnet.

  • KRLE 8-10
  • Samfunnsfag 8-10
  • Kroppsøving 8-10
  • Tysk 8-10
  • Tverrfaglig 8-10
  • Norsk 8-10
  • Engelsk 8-10
  • Naturfag 8-10

Medier, kommunikasjon og etikk

Sosiale medier kan gi kreativ inspirasjon, følelse av fellesskap og massevis av gøyale utfordringer. Samtidig gjør det noe med måten vi kommuniserer med hverandre på.

Hvordan vil du bruke sosiale medier?

Sosiale medier har flere fordeler. Du kan bruke dem til å følge med, dele og vise fram dine beste sider. Men sosiale medier har også noen ulemper. Folk kan utgi seg for å være en annen enn de egentlig er, eller være slemme mot andre.

Internett

Lurer du på noe? Sjekk Wikipedia. Kjeder du deg? Se noe kult på YouTube. Vil du ha treningstips? Det er bare å google. Internett er din allvitende storesøster og bestevenn, men hvordan virker det? Og er det trygt?

Påvirkning i digitale medier

Kommunikasjon i digitale medier gir flere muligheter til å komme til orde og påvirke enn når vi møtes fysisk.

Lese kritisk på sosiale medier

Noen av tekstene unge mennesker forholder seg mest til hver dag, er tekstene som finnes på sosiale medier. Mange av tekstene du møter på sosiale medier, er det privatpersoner som legger ut, og faktasjekken er ikke alltid den beste.

Framstillinger av kropp i media og samfunn

Daglig blir du eksponert for tusenvis av bilder gjennom reklame, sosiale medier, apper, blogger, sanger eller tv. Sosiale medier er blitt en viktig arena for det å søke bekreftelse og å bygge seg en perfekt identitet. Men hva gjør det egentlig med oss?

Soziale Medien

Die technologische Entwicklung geht sehr schnell. Der Unterschied zwischen jungen und alten Menschen ist sehr groß. Wie findest du diese Entwicklung?

Online friends IRL?

Do you think online relationships can be as strong as real life relationships?

Netiquette

When you publish information on the internet, you share it with millions of others. It is a good idea to have some ground rules.

Horisonter logo
KRLE 8-10

Horisonter legger til rette for felles undring, refleksjon og diskusjon i klasserommet. Læreverket er pluralistisk orientert og tar religions- og livssynsmangfoldet i samfunnet vårt på alvor.

Relevans logo
Samfunnsfag 8-10

Relevans presenterer samfunnsfag som en helhet. Elevene jobber utforskende fra første stund. Slik blir faget relevant for elevenes liv – og for deres framtid.

Kroppsøving 8-10

Kroppsøving 8-10 Fagrom er en del av Skolestudio, vårt nye digitale læringsmiljø utviklet til Kunnskapsløftet 2020.

Spitze logo
Tysk 8-10

Spitze legger til rette for en engasjerende og variert tilnærming til tysk språk og kultur. Ved å starte med enkle, men nyttige ord og uttrykk bidrar Spitze til at elevene tidlig skal bli aktive språkbrukere. 

Kontekst logo
Norsk 8-10

Kontekst gir oversikt og sammenheng i norskfaget. Et mangfold av tekster og utforskende aktiviteter ruster elevene til å bli kreative og engasjerte språkbrukere.

Enter logo
Engelsk 8-10

I Enter møter elevene tverrfaglige temaer gjennom et rikt tekstutvalg, aktuell ungdomslitteratur og et stort utvalg varierte oppgaver.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899