Gyldendal Logo

Valg 2021: Demokrati og medborgerskap i norskfaget

Tekst og språk er svært viktig i en valgkamp. Her har vi samlet en rekke ressurser fra Kontekst Basis eller Fagrom og Kontekst Tekster der elevene får mulighet til å reflektere kritisk over hva slags påvirkningskraft og troverdighet tekster og informasjon kan ha og som kan passe fint å jobbe med fram mot stortings- og sametingsvalget i september.

  • Norsk 8-10

Kurs:

Det meste av fagstoffet i Kontekst Basis eller Kontekst Fagrom er strukturert i kurs. Alle kursene starter med en oversikt over faginnholdet og faguttrykk, og den første Tenk over-oppgaven kan brukes som en igangsetter og bidrar til å hente fram elevenes førforståelse og skape relevans.

Oppdrag:

I oppdragene i Kontekst møter elevene større og friere oppgaver der de kan fordype seg i et tema eller en problemstilling over tid. Oppdragene gir en alternativ innfallsvinkel til faget og åpner for flere måter å arbeide på.

Oppdragene krever ofte at elevene samarbeider, og at de er kreative og tenker kritisk. Elevene må søke etter, finne, vurdere og anvende kunnskapen for å kunne løse mange av oppdragene. De må ta i bruk ulike metoder som er gjennomgående i faget. Mange av oppdragene gir muligheter til å arbeide tverrfaglig.

Tekster:

Eksternt innhold:

Artikkel om dagsavisens nye podkast for unge velgere:

Lenke til podkasten omtalt i artikkelen over:

Dette er Kontekst i Skolestudio:

Prøv Kontekst i Skolestudio

Alt fagstoffet i Kontekst Basis 8-10 og Kontekst Tekster er tilgjengelig i Skolestudio. I tillegg finner du ressurser som filmer og visualiseringer, oppleste tekster, interaktive oppgaver og tverrfaglige temaer.

Kontekst logo
Norsk 8-10

Kontekst gir oversikt og sammenheng i norskfaget. Et mangfold av tekster og utforskende aktiviteter ruster elevene til å bli kreative og engasjerte språkbrukere.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899