Gyldendal Logo

Demokrati og medborgerskap: Valget 2021

13. september er det valg til Stortinget og Sametinget. I Skolestudio finner du læringsressurser om demokrati fra utvalgte fag på videregående.

  • Norsk SF
  • Norsk
  • Samfunnskunnskap SF/YF
  • Engelsk SF
  • Engelsk
  • Engelsk YF
  • Matematikk

Tverrfaglig valgpakke for norsk og samfunnskunnskap

Stortingsvalget 2021 nærmer seg, og vi har satt sammen en valgpakke til deg og elevene dine. I denne valgpakka finner elevene en kort innføring i norsk politikk og stemmeavgivning. De vil møte ungdomspolitikere som snakker om å engasjere seg, de skal få jobbe med hvordan partiene bruker Instagram i valgkampen og de skal se nærmere på sofavelgerne. I tillegg skal de få tippe valgresultatet og delta i en politisk debatt.

Det er bare å brette opp de politiske ermene og henge på!

Valg i USA vs Norge

I Skolestudio for engelskverkene SKILLS, Edge og E1 finner du et utvalg ressurser du kan bruke i engelskundervisningen til valget i september. Ressursene sammenligner blant annet valgsystemene i USA og Norge, og forskjellene mellom det å være en ung velger i Norge og det å være en ung velger i USA.

Ressursene finner du i venstremenyen under Further Studies.

Smakebiter

Valgkamp på Instagram

Sosiale medier har de siste årene blitt en viktig kommunikasjonskanal for politisk informasjon, og i dette undervisningsopplegget skal elevene vurdere de politiske partienes instagramprofiler og undersøke hvilke saker de fokuserer på og hvilke (retoriske) virkemidler de benytter seg av.

Hvilken politikk er best for mitt yrke?

Handikapforbundet vurderer hvilket parti som har den beste politikken for funksjonshemmede, dyrevernalliansen vurderer partienes dyrevernspolitikk, lærerorganisasjonene skolepolitikken og bondeorganisasjonene landbrukspolitikken. I dette opplegget skal elevene vurdere hvilket parti som har den beste politikken for sitt yrkesfag.

Hvorfor engasjere seg?

Å være politisk interessert eller aktiv politiker handler om å engasjere seg i samfunnet og hvilke saker som er viktige rundt oss. Hva gjør at noen engasjerer seg i politikk? Pilotrådet har snakket med to ungdomspolitikere om hvorfor de engasjerer seg, og hva elevene kan gjøre hvis de ønsker å engasjere seg politisk.

Democrats and Republicans

I dette opplegget skal elevene bli bedre kjent med hva som skiller det republikanske og det demokratiske partiene, og deres ulike syn på hvilket type land USA burde være.

The Election System

Her skal elevene se nærmere på valgsystemet i USA og forskjellene mellom dette og det systemet vi har i Norge.

Hold deg oppdatert på Skolestudio for videregående skole

Meld deg opp på vårt nyhetsbrev for oppdateringer om fagfornyelsen, Skolestudio, undervisningsopplegg, tips og kursinvitasjoner.

Appell logo
Norsk SF

Appell er et helt nytt læreverk i norsk tilpasset nye læreplaner. Læreverket aktiviserer eleven og er et fleksibelt planleggingsverktøy for norsklæreren.

Tett på logo
Norsk

Tett på er norskverket for yrkesfageleven som ønsker tett oppfølging i skriving, lesing og muntlige ferdigheter. Elevene følges steg for steg og gjennom deltrening og større kurs utvikles de grunnleggende ferdighetene.

Pilot logo
Samfunnskunnskap SF/YF

Pilot er et helt nytt læreverk i samfunnskunnskap. Læreverket gir eleven tett oppfølging i arbeidet med kunnskaper og ferdigheter i samfunnskunnskap.

E1 logo
Engelsk SF

Med E1 bygges nødvendig kunnskap og relevante ferdigheter til å mestre eksamen, studier og hverdagsliv. E1 gir elevene forutsetninger for å bli aktive verdensborgere.

Edge logo
Engelsk

Edge er et nytt læreverk til fagfornyelsen for programfaget Engelsk 1. I læreverket blir du presentert for både engasjerende tekster og nødvendig ferdighetstrening.

SKILLS logo
Engelsk YF

SKILLS er engelskverket for yrkesfageleven, tilpasset de nye læreplanene. Læreverket har egne bøker for alle yrkesfagene.

Mønster logo
Matematikk

Mønster er et helt nytt læreverk for matematikk i videregående, tilpasset Fagfornyelsen. Mønster har egne bøker til alle yrkesfagene.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899