Gyldendal Logo

La årets skolestart på videregående bli den beste!

Her finner du nyttige ressurser fra Gyldendal til en god skolestart.

 • Samfunnskunnskap SF/YF
 • Historie
 • Geografi
 • Norsk SF
 • Norsk
 • Engelsk YF
 • Engelsk SF
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Helse- og oppvekstfag

Realfag

Språkfag

Samfunnsfagene

Helse- og oppvekstfag

Ser du etter Aqua (kjemi), Bi (biologi), Flyt (kroppsøving) eller Treningslære (idrettsfag)?

Få en rask innføring i de nye læreverkene

Planleggingsdagene i august er fulle av gjøremål, og i år blir det kanskje ekstra travelt fordi du skal sette deg inn i nye læreverk og nye digitale læremidler?

Gyldendal har gjort det lettere for deg: I videokanalen Gyldendal Fagtid finner du innspilte fagkurs, opplæringsfilmer og webinarer. Våre forfattere og digitalpedagoger gir deg både kunnskap og nyttige tips slik at du kommer raskere i gang.

Tilbake i klasserommet – slik får du en god start på skoleåret

Etter en lang sommer, og et spesielt forrige skoleår, er både lærere og elever spente på hvordan det blir å endelig være tilbake i klasserommet. Her er den erfarne norsklæreren Ingeborg Aasbrenns beste tips til en god skolestart.

Årsplaner

Årsplaner finner du ved å logge inn i Skolestudio og velge Fagrom (lisens) eller Bokstøtte (gratis) for ditt læreverk og ditt fag. Under punktet "Til lærer" i venstremenyen finner du årsplaner og andre nyttige ressurser.

I Skolestudio finner du undervisningsoppleggene du trenger

Visste du at på skolestudio.no ligger det masse gratisressurser for videregående? Ressursene skal støtte og berike undervisningen med Gyldendals nye læreverk.

Smart bruk av Smart Bok

Hvorfor skal du velge Smart Bok, hva er nytt og hvordan fungerer den egentlig? Her får du informasjon og nyttige tips om Smart Bok!

Andre ressurser

Hold deg oppdatert på Skolestudio for videregående skole

Meld deg opp på vårt nyhetsbrev for oppdateringer om fagfornyelsen, Skolestudio, undervisningsopplegg, tips og kursinvitasjoner.

Pilot logo
Samfunnskunnskap SF/YF

Pilot er et helt nytt læreverk i samfunnskunnskap. Læreverket gir eleven tett oppfølging i arbeidet med kunnskaper og ferdigheter i samfunnskunnskap.

Perspektiver logo
Historie

Perspektiver er et læreverk i historie for Vg2/Vg3 og påbygging som kombinerer god historiefaglig formidling med et økt fokus på elevens læring.

Kompass logo
Geografi

Kompass trekker linjer mellom samfunnsgeografi og naturgeografi og legger til rette for at elevene skal være aktive og utforskende i arbeid med fagstoffet. Kompass gir elevene større plass i faget.

Appell logo
Norsk SF

Appell er et helt nytt læreverk i norsk tilpasset nye læreplaner. Læreverket aktiviserer eleven og er et fleksibelt planleggingsverktøy for norsklæreren.

Tett på logo
Norsk

Tett på er norskverket for yrkesfageleven som ønsker tett oppfølging i skriving, lesing og muntlige ferdigheter. Elevene følges steg for steg og gjennom deltrening og større kurs utvikles de grunnleggende ferdighetene.

SKILLS logo
Engelsk YF

SKILLS er engelskverket for yrkesfageleven, tilpasset de nye læreplanene. Læreverket har egne bøker for alle yrkesfagene.

E1 logo
Engelsk SF

Med E1 bygges nødvendig kunnskap og relevante ferdigheter til å mestre eksamen, studier og hverdagsliv. E1 gir elevene forutsetninger for å bli aktive verdensborgere.

Edge logo
Engelsk

Edge er et nytt læreverk til fagfornyelsen for programfaget Engelsk 1. I læreverket blir du presentert for både engasjerende tekster og nødvendig ferdighetstrening.

Mønster logo
Matematikk

Mønster er et helt nytt læreverk for matematikk i videregående, tilpasset Fagfornyelsen. Mønster har egne bøker til alle yrkesfagene.

Senit logo
Naturfag

Senit bygger naturfaglig kunnskap og forståelse, og knytter faget til hverdagsopplevelser, yrkeslivet, nyere forskning og aktuelle samfunnsspørsmål. Verket består av lærebøker for både studieforberedende og yrkesfag. Det er egne bøker til hvert programfag på yrkesfag.

God helse logo
Helse- og oppvekstfag

God helse-serien er praksisnær og har fokus på yrkesutøvelsen.

=HO logo
Helse- og oppvekstfag

=HO skaper aktive og fornøyde elever i dag og reflekterte yrkesutøvere i morgen.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899