Gyldendal Logo

Appelltips

I kapittel 1 i Appell Vg2/Vg3 møter elevene «Appelltips». For å gjøre elevene best mulig rustet til å lykkes med norskfaget, har forfatterne plukket ut noen av sine beste tips i dette kapitlet.

  • Norsk SF

I «Appelltips» vil elevene finne en sjangeroversikt, samt tabeller, metoder og spørsmål til tekster som det er nyttig å slå opp i og bruke i faget.

«Appelltips» er inndelt i 5 deler

  • Tekst og sjanger
  • Virkemidler i tekster
  • Å lese med og mot tekster
  • Tolkningstrappa
  • Spørsmål til tekster

De første to delene er stoff videreført fra Vg1-boka. Den første delen er en oversikt over «Tekst og sjanger» som elevene møter i norskfaget og ellers, og den andre en tabell med «Virkemidler i tekster», inkludert forteller og synsvinkel i episke tekster. Dette er stoff som det er nyttig for elevene å ha tilgjengelig også på Vg2 og Vg3, og vi har utvidet med flere begreper og andre eksempler for å sikre progresjonen i faget.

De tre neste delene «Å lese med og mot tekster», «Tolkningstrappa» og «Spørsmål til tekster» er nyere perspektiver, som er i tråd med den nye læreplanen i norsk.

Bruker du Appell Vg2/Vg3-boka?

Ønsker du tips og opplegg til hvordan du kan bruke «Appelltips» i din undervisning?

I dette webinar-opptaket «Norsktimen med Appell» (fra 04:14 til 13:13) blir du presentert for flere undervisningsopplegg du kan bruke i arbeidet med kapittel 1.

Analyseskjema til Appelltips i Bokstøtte

I Appell Vg2/Vg3 Bokstøtte kan du og elevene laste ned og redigere analyseskjema til alle delene i kapittel 1. Dere finner også flere Appelltips-ressurser under hvert kapittel i venstre menyen i Bokstøtte.

Nytt norskverk for Vg3?

Appell Vg2/Vg3 er en fellesutgave som dekker kompetansemålene for begge årstrinn. Med Appell vg2/vg3 ønsker vi å tilby elevene et læreverk som kan følge dem fram til eksamen.

Appell logo
Norsk SF

Appell er et helt nytt læreverk i norsk tilpasset nye læreplaner. Læreverket aktiviserer eleven og er et fleksibelt planleggingsverktøy for norsklæreren.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899