Gyldendal Logo

Tema: Samisk språk, kultur og identitet

6. februar er det Samenes nasjonaldag, og i den anledning har vi samlet et utvalg ressurser for samfunnskunnskap (Sf og YF) og norsk (SF) på videregående skole.

  • Samfunnskunnskap SF/YF
  • Norsk SF
  • Barne- og ungdomsarbeiderfag undefined

Temapakke: Samisk språk og identitet

Denne temapakken i Appell Vg1 Bokstøtte tilbyr et utvalg tekster og metoder som elevene kan jobbe med til temaet «Samisk språk og identitet». Gjennom arbeid med tekstene og metodene skal elevene reflektere, utforske og bruke fagkunnskap fra kapitlet om språk og endring.

Samisk kultur og identitet

I Pilot Fagrom, i kapittel 1 "Hvordan samfunnet lager mennesker som deg", finner du et tema om samisk kultur og identitet. Her finner du fagtekst, eksempeltekster og oppgaver.

Samisk kultur og egenart

I Oppvekst Vg3 Fagrom finner du et eget kapittel om samisk kultur og egenart. Kapittelet handler om samisk historie og mangfold, samiske holdninger, verdier og normer, samisk kunst, håndverk, klær, musikk, joik, fortellertradisjon og mattradisjon, praktiske tips og gode påminnelser når du skal bruke kunnskap om samisk kultur i pedagogisk arbeid.

Pilot logo
Samfunnskunnskap SF/YF

Pilot er et helt nytt læreverk i samfunnskunnskap. Læreverket gir eleven tett oppfølging i arbeidet med kunnskaper og ferdigheter i samfunnskunnskap.

Appell logo
Norsk SF

Appell er et helt nytt læreverk i norsk tilpasset nye læreplaner. Læreverket aktiviserer eleven og er et fleksibelt planleggingsverktøy for norsklæreren.

Oppvekst logo
Barne- og ungdomsarbeiderfag

Oppvekst Vg3 skal utvikles gjennom skoleåret 2022–2023 til å bli et heldigitalt læremiddel for Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag. Allerede nå til skolestart vil et par kapitler være klar til bruk og utprøving. Oppvekst Vg3 passer for praksiskandidater, for lærlinger i Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag og for elever i Vg1 og Vg2 i YFF (yrkesfaglig fordypning) i barne- og ungdomsarbeiderfag.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: [email protected]

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899