Gyldendal Logo

Temapakke: Folkehelse og livsmestring

Tom for ideer om hvordan du kan undervise i det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring? Eller usikker på hvordan du skal gripe dette an?

  • Norsk SF
  • Norsk YF
  • Samfunnskunnskap SF/YF
  • Historie SF/YF
  • Engelsk SF
  • Engelsk 1/Engelsk 2 SF
  • Engelsk YF

De tverrfaglige temaene er dekket i våre læreverk. I tillegg har vi utviklet undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i formuleringene om Folkehelse og livsmestring i overordnet del av læreplanen.

Oppleggene kan derfor brukes i flere fag som norsk, engelsk, samfunnskunnskap, historie og helse- og oppvekstfag. Du finner de i venstremenyen under PÅ TVERS: Folkehelse og livsmestring i Skolestudio til læreverkene Appell, Tett på, E1, Edge, SKILLS, Pilot, Perspektiver og God helse.

Temaet folkehelse og livsmestring har vært mye diskutert og kritisert. Et sentralt poeng er at helseutfordringer blir individualisert og psykologisert. I tråd med denne kritikken har vi utarbeidet noen opplegg som også retter blikket mot struktur- og systemnivå.

Hva er greia med meg...og deg..og alle andre?

I boka "Hva er greia med meg, deg og alle andre?" skriver psykolog Vilde Vollestad til ungdom om mange temaer som påvirker dem og hvordan de har det. Vollestad er opptatt av å gi ungdom et språk, å normalisere og å gi enkle verktøy for livsmestring. I temapakken PÅ TVERS: Folkehelse og livsmestring, finner du også skreddersydd innhold og opplegg utarbeidet av Vilde Vollestad for å sette i gang elevens refleksjoner rundt mange av disse temaene.

Folkehelse og livsmestring fra læreplanen

"Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet"

Slik kan du snakke om psykisk helse

Det er mye prat om hvor viktig det er å snakke om psykisk helse, men hvordan skal vi egentlig snakke om det? Den lærerutdannede komikeren og foredragsholderen Sofie Frøysaa mener lærere kan gjøre mye for å hjelpe elever som sliter.

Hold deg oppdatert på Skolestudio for videregående skole

Meld deg opp på vårt nyhetsbrev for oppdateringer om fagfornyelsen, Skolestudio, undervisningsopplegg, tips og kursinvitasjoner.

Appell logo
Norsk SF

Appell er et helt nytt læreverk i norsk tilpasset nye læreplaner. Læreverket aktiviserer eleven og er et fleksibelt planleggingsverktøy for norsklæreren.

Tett på logo
Norsk YF

Tett på er norskverket for yrkesfageleven som ønsker tett oppfølging i skriving, lesing og muntlige ferdigheter. Elevene følges steg for steg og gjennom deltrening og større kurs utvikles de grunnleggende ferdighetene.

Pilot logo
Samfunnskunnskap SF/YF

Pilot er et helt nytt læreverk i samfunnskunnskap. Læreverket gir eleven tett oppfølging i arbeidet med kunnskaper og ferdigheter i samfunnskunnskap.

Perspektiver logo
Historie SF/YF

Perspektiver er et læreverk i historie for Vg2/Vg3 og påbygging som kombinerer god historiefaglig formidling med et økt fokus på elevens læring.

E1 logo
Engelsk SF

Med E1 bygges nødvendig kunnskap og relevante ferdigheter til å mestre eksamen, studier og hverdagsliv. E1 gir elevene forutsetninger for å bli aktive verdensborgere.

Edge logo
Engelsk 1/Engelsk 2 SF

Edge er et nytt læreverk til fagfornyelsen for programfaget Engelsk 1 og Engelsk 2. I læreverket blir du presentert for både engasjerende tekster og nødvendig ferdighetstrening.

SKILLS logo
Engelsk YF

SKILLS er engelskverket for yrkesfageleven, tilpasset de nye læreplanene. Læreverket har egne bøker for alle yrkesfagene.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899