Gyldendal Logo

Tema: Menneskerettigheter

Verdenserklæringen er grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter. Den består av 30 artikler, og gjelder for alle FNs medlemsland. I Skolestudio kan du finne temaer og oppgaver som tar for seg menneskerettighetene og beslektede temaer i samfunnskunnskap og engelsk på videregående.

  • Samfunnskunnskap SF/YF
  • Engelsk SF
  • Engelsk

Alle mennesker har rett til ...

Menneskerettigheter. Hva er de, og hvor kommer de fra? Hvem har bestemt hva som regnes som en menneskerettighet? Og hva kan vi gjøre for at menneskerettighetene blir respektert i alle deler av verden? Dette er noen av spørsmålene som stilles i kapittel 6 i Pilot, et helt kapittel som handler om menneskerettigheter.

Menneskerettigheter i Saudi-Arabia – på bedringens vei?

Dette opplegget er laget av av forfatter Øyvind Gilleberg Stensli, hvor elevene først får presentert en fordypningstekst etterfulgt av "Å gjøre"-oppgaver. Du finner opplegget både i Fagrom og Bokstøtte.

I dybden på Myanmar

Bruk Pilot til å gå i dybden på situasjonen i Myanmar. Her får elevene anledning til å vise faglig bredde og oversikt. Å jobbe med situasjonen i Myanmar gir elevene anledning til å vise kompetanse i store deler av læreplanen. Du får også tips til andre gode kilder og en dybde-oppgave for konsolidering av læring. Du finner opplegget både i Fagrom og Bokstøtte.

Du finner dette og mer innhold til tema både i Bokstøtte og Fagrom i Skolestudio, under kapittel 6 "Alle mennesker har rett til ..."

Du finner også flere tekster som omhandler menneskerettigheter i engelskverkene E1 og Edge.

Kjærlighet og frihet

Like rettigheter er noe flere av oss ofte tar for gitt. Men, hvis du tilfeldigvis elsker noen av samme kjønn kan dette påvirke din frihet og trygghet i flere land i verden.

Under finner du to forslag til tekster fra E1 som tar for seg denne tematikken.

Same Love

Med "Same Love" er Macklemore en pådriver for at personer som identifiserer seg med LHBTQ-samfunnet skal ha like rettigheter som andre. Sangen finner du på side 228 i E1.

Coming Out

I dette utdraget fra Ocean Vuongs novelle On Earth We’re Briefly Gorgeous, forteller den 17 år gamle protagonisten sin analfabetiske mor, en immigrant til New York fra Vietnam, at han er homofil. Benytt denne teksten til å analysere litteratur, være kreative og til å diskutere hvordan vi kan omfavne mangfold. Utdraget finner du på side 232 i E1.

Religionsfrihet i Edge

Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.

Artikkel 18
FNs verdenserklæring om menneskerettigheter

Her er to tekster som belyser denne tematikken i Edge.

My Son the Fanatic

Benytt denne novellen av Hanif Kureishi til å fokusere på artikkel 18 "Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet" og til å reflektere over status for religionsfrihet i verden i dag. Elevene kan diskutere hvordan saker som Rushdie, Jyllands-Posten og Charlie Hebdo begrenser denne rettigheten. Å balansere artikkel 18 med artikkel 19: "Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet." er en ytterst krevende øvelse. Novellen finner dere på side 182-191 i Edge.

In My Honest Opinion

Benytt Christopher Hitchens debattinnlegg, fra The Munk Debates, til å utforske rollen religion spiller for mennesker i dag. Hitchens og hans mot-debattant Tony Blair argumenterer begge godt og eksemplifiserer hvordan det er mulig å være ærlig og uenig men vennlig og høflig på samme tid. Debattinnlegget finner dere på side 194-197 i Edge.

Hold deg oppdatert på Skolestudio for videregående skole

Meld deg opp på vårt nyhetsbrev for oppdateringer om fagfornyelsen, Skolestudio, undervisningsopplegg, tips og kursinvitasjoner.

Pilot logo
Samfunnskunnskap SF/YF

Pilot er et helt nytt læreverk i samfunnskunnskap. Læreverket gir eleven tett oppfølging i arbeidet med kunnskaper og ferdigheter i samfunnskunnskap.

E1 logo
Engelsk SF

Med E1 bygges nødvendig kunnskap og relevante ferdigheter til å mestre eksamen, studier og hverdagsliv. E1 gir elevene forutsetninger for å bli aktive verdensborgere.

Edge logo
Engelsk

Edge er et nytt læreverk til fagfornyelsen for programfaget Engelsk 1. I læreverket blir du presentert for både engasjerende tekster og nødvendig ferdighetstrening.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899