Gyldendal Logo

Webinar: Pilot i Skolestudio

Webinaropptak fra 8. mars 2021 hvor redaktør Anders Nes og digital redaktør Ellen-Marie Miljeteig, gir deg en demonstrasjon av de digitale mulighetene Pilot gir deg og elevene dine.