Gyldendal Logo

Nyheter i vår digitale hverdag

Hvordan blir nyheter til? Hvordan fikk man informasjon om verden før internett fantes? Hvordan skille ekte nyheter fra falske? Her er et lite utvalg læringsressurser fra Skolestudio om nyheter i vår digitale hverdag.

  • Norsk 1-7
  • Samfunnsfag 1-7
Refleks Samfunnsfag 5, 6, 7

Medier før og nå

"Medier før og nå" handler om hvordan media og kommunikasjonsmåter har endret seg gjennom historien. Det tar opp hvilken rolle teknologisk utvikling har hatt i denne sammenhengen og hvordan innføring av stadig nye teknologier har endret måten vi kommuniserer på.

Refleks Samfunnsfag 5, 6, 7

Vår digitale verden

Internett har gjort informasjon mer tilgjengelig enn noen gang tidligere. Vi trenger derfor kunnskap og ferdigheter for å forholde seg til mengden av lett tilgjengelig informasjon.

Salto 5

Fake news – falske nyheter

Les kapittelet fra boken «Nettvett med Johannes» og finn ut hva som er forskjellen på falske nyheter og et rykte, og hvorfor noen lager falske nyheter.

Salto 6

Kilder og kildebruk

En god kilde må være pålitelig. Det betyr at du skal kunne stole på at opplysningene som gis, er riktige.

Salto 6

Saltos kildesjekk

Saltos kildesjekk hjelper deg med å være kritisk når du skal vurdere om en nettkilde er pålitelig og relevant.

Salto logo
Norsk 1-7

I Salto får elevene samarbeide, utforske og gå i dybden av samme tema ut fra ulike innfallsvinkler. En tydelig progresjon sikrer dybdelæring.

Refleks Samfunnsfag logo
Samfunnsfag 1-7

Refleks er et helt nytt læreverk i samfunnsfag og naturfag for barnetrinnet. Gjennom utforsking og refleksjon oppdager elevene samspillet mellom naturen og samfunnet.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: [email protected]

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899