Gyldendal Logo

Uteskole med Salto

Når våren kommer er det fristende å ta med klassen ut. I norskfaget er det enkelt å finne aktiviteter som egner seg på uteskole. Her får du noen eksempler fra Salto.

  • Norsk 1-7

1. trinn: Bokstavlæring

Ball mot vegg: Elevene kaster en ball mot en vegg og sier ord som starter med ukas bokstaver. Når en elev er tom for ord og det stopper opp, går turen til nestemann. Det er om å gjøre å komme på flest ord.

Gå på skattejakt: La elevene gå på skattejakt i skolegården eller i nærmiljøet for å finne ting som har ukas bokstavlyder i seg. Studer tingene i fellesskap, og snakk om hvor i ordet lyden er.

Let etter bokstavformer: Gå på jakt etter naturmaterialer som har samme form som ukas bokstaver.

Bokstavskulptur: La elevene gå sammen i grupper på tre til fem. Når du roper ut en bokstav, skal de lage bokstaven så fort de klarer med kroppene sine. Alle elevene på gruppa må være med på skulpturen. Det laget som er først ferdig, har vunnet runden.

Hentediktat

Hentediktat er en aktivitet som passer for alle trinn, og kan enkelt tilpasses ulike elevgrupper. Hensikten er aktivitet, motivasjon og å trene korttidsminnet.

Lærer velger en tekst med tydelige avsnitt, gjerne fra et tema de jobber med på skolen. Heng tekstene rundt i skolegården eller i skogen.

Elevene skal lese og huske det som står på lappene, gå tilbake til «plassen» der de har skriveutstyret sitt og skrive ned det de husker. De kan gå tilbake flere ganger til de har fått med alt. Til slutt kan de ta med teksten sin og sjekke om alt er riktig gjengitt.

Her er noen forslag til oppgaver og tekster som egner seg til hentediktat:

3. trinn: Dobbel konsonant

4. trinn: Og og å

5. trinn: Øv kortidsminnet

6. trinn: Ikke-lydrette ord

I Salto Fagrom er resssurser til læreren til hvert tema samlet i en egen ramme. Der kan du finne leker og aktiviteter som kan brukes både inne og ute.

5. trinn: Sjangerballonger

I denne aktiviteten skal elevene øve på å gjenkjenne sjangre som er praktiske og nyttige. I forkant av timen blåser læreren opp 10–15 ballonger. På hver ballong står navnet på en sjanger. Mange av sjangrene skal være praktiske og nyttige (for eksempel huskeliste, vaskelapp, kvittering, oppskrift og bruksanvisning), og noen skal være skjønnlitterære (for eksempel vits, krimroman, novelle og dikt). Klassen skal sammen diskutere hvilke av ballongene som er praktiske og nyttige fordi vi har bruk for dem i hverdagen. De som ikke er det, skal elevene smelle. Ballongene med sjangre som vi har bruk for i hverdagen, kan bli hengende. Denne øvelsen kan også gjøres med A4-ark i stedet for ballonger.

Andre aktiviteter med temaet instruksjoner og lister kan være å lage alfabetiske lister over ting elevene finner på tur, eller instruksjoner til hvordan man smører matpakke, lager et bål, leker en lek eller lignende.

5. trinn: Språkhistorie på klessnor

Skriv hendelsene i språkhistorien (se tidslinjen) på egne lapper. Årstallene skal ikke stå på lappene. Heng opp ei snor, for eksempel mellom to trær ute. Bland lappene, og la elevene henge dem på snora (for eksempel med klesklyper) i riktig rekkefølge. Oppgaven kan gjøres individuelt eller i grupper.

Uteskole med May Liss

– Uteskole er ikke så vanskelig! Bare gjør det, sier May Liss. Det som startet som et korona-tiltak endte med å bli en fast del av skolehverdagen. I denne artikkelen får du hennes beste tips og eksempler til en perfekt uteskole-time.

Salto logo
Norsk 1-7

I Salto får elevene samarbeide, utforske og gå i dybden av samme tema ut fra ulike innfallsvinkler. En tydelig progresjon sikrer dybdelæring.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: [email protected]

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899