Gyldendal Logo

Horisonter: KRLE i Skolestudio

Horisonter, læreverket i KRLE for ungdomstrinnet, er revidert i tråd med fagfornyelsen. Den nye utgaven er heldigital, med alle de mulighetene dette innebærer.

 • KRLE 8-10

Horisonter legger til rette for felles undring, refleksjon og diskusjon i klasserommet. Læreverket er pluralistisk orientert og tar religions- og livssynsmangfoldet i samfunnet vårt på alvor. Religioner og livssyn blir behandlet på en likeverdig måte ut fra sin egenart, og innfallsvinkelen er objektiv. Horisonter er inkluderende, men ikke forkynnende, og det kastes kritiske sideblikk underveis.

Hva er nytt?

Horisonter har med revisjonen fått en tematisk inndeling i fem hovedtemaer:

 • Del 1

  Å undre seg, å tro, å tenke

  Å leve i et mangfoldig samfunn (8)

  Undrende spørsmål (8)

 • Del 2

  Etisk refleksjon og filosofisk tenkemåte

  Rett og galt (8)

  Valg, ansvar, utfordringer (10)

  Valg og verdier i religioner og livssyn (10)

 • Del 3

  Religioner og livssyn

  Jødedommen (8)

  Islam (8)

  Kristendommen (8, 9, 10)

  «Abrahams barn» – likheter og forskjeller (8)

  Hinduismen (9)

  Buddhismen (9)

  Livssynshumanismen (9)

  Sikhismen og bahai-troen (9)

  Religionskritikk (10)

 • Del 4

  Mange slags bruk av religiøse tradisjoner

  Noen religiøse strømninger i vår tid (10)

  Religion og livssyn i medier og populærkultur (9)

 • Del 5

  Utfordringer i en mangfoldig verden

  Menneskerettigheter og menneskeverd (9)

  Ansvaret for vår felles framtid (10)

  Seksualitet og samliv (10)

  Medier, kommunikasjon og etikk (10)

I tråd med de nye kompetansemålene har vi i fornyelsen av Horisonter lagt vekt på at elevene skal kunne utforske og sammenlikne ulike religioner og livssyn. Derfor er det til alle deltemaene en rekke større og mindre utforskeroppdrag. Og et nytt deltema kalt «Abrahams barn» tar for seg likhetene og forskjellene mellom jødedommen, islam og kristendommen.

Et annet nytt deltema er «Elementer fra religioner og livssyn i medier og populærkultur» - et spennende deltema som legger til rette for kompetansemålet om at elevene skal kunne utforske og presentere hvordan elementer fra kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk på ulike måter i hverdagen i vår tid.

Også under temaet «Utfordringer i en mangfoldig verden» har vi fornyet og utvidet fagstoffet for å legge til rette for at elevene kan identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom.

Horisonter logo
KRLE 8-10

Horisonter legger til rette for felles undring, refleksjon og diskusjon i klasserommet. Læreverket er pluralistisk orientert og tar religions- og livssynsmangfoldet i samfunnet vårt på alvor.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: [email protected]

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899