Gyldendal Logo

Skolestart med Kontekst

Her finner du nyttige ressurser til en god skolestart i norsk på ungdomstrinnet.

  • Norsk 8-10

Kontekst 8-10 er et heldekkende norskverk for ungdomstrinnet tilpasset fagfornyelsen og læreplanen etter LK20 – og uavhengig av årstrinn. 

Kontekst reflekterer et levende norskfag og et samfunn i utvikling. Derfor er det en enda mer utforskende tilnærming enn tidligere, der elevene får mulighet til å reflektere og være kreative med utgangspunkt i et mangfold av tekster og oppgaver. Verket gir metodisk frihet og flere veier inn i norskfaget – og legger til rette for tverrfaglighet og dybdelæring. Kontekst er systematisk strukturert, gir fleksibilitet og kan tilpasses skolens planer og undervisning.

Kontekst | BOK

Bruker du bøker med klassen din? I Kontekst Bokstøtte finner du gratis digitale ressurser som støtter boka:

Årsplaner

Lærerveiledning, generell del

Fagdager

Arbeidsark og tekster

med mer!

Kontekst | SKOLESTUDIO

I Skolestudio finner du en heldekkende versjon av hele læreverket Kontekst. Under menypunktet «Til lærer» i Kontekst Fagrom vil du finne blant annet:

Årsplaner

Lærerveiledning

Innholdsoversikt

Fagdager

med mer!

Digitale kurs: Kom i gang!

I Gyldendal Fagtid kan du høre forfatterne selv gjennomgå tankegangen i læreverket og få gode tips til hvordan du kan bruke Kontekst i din undervisning. Du finner også opptak av tidligere webinarer med ulike temaer.

I skolestarten vil du også få mulighet til å delta på webinarer som gir deg en grundig innføring i Skolestudio.

Gode oppstartsaktiviteter i norsk:

God samarbeidskultur

Hvordan legge til rette for at alle elever opplever å høre til? Hva kan bidra til å utvikle trygge elever som tør å prøve og feile og blir gode læringspartnere? Skolestart gir en gyllen anledning til både å skape og jobbe videre med å utvikle en god samarbeidskultur. Her får du noen gode råd og tips fra Kontekst-forfatterne Åslaug Huseby og Kathinka Blichfeldt til hvordan du kan få samarbeidet til å svinge.

Skriv et brev

La eleven bruke litt tid i skolestarten på å drømme, tenke fremover og reflektere. De kan få skrive et brev til seg selv som de åpner igjen på slutten av skoleåret eller etter 10. klasse. De kan også skrive brev til læreren der de sier noe om hva de gleder eller gruer seg til og hvilke forventninger de har.

Min historie

Hva er dine historier? I dette oppdraget skal elevene fortelle historier om seg selv – eller de kan dikte opp en person som virker troverdig, og lage historier som passer.

Hva er dine forventninger til norskfaget?

Hvorfor har vi norsk på skolen? Og hva forventer, eller forbinder elevene med norskfaget? Det er spørsmål Kontekst-forfatterne Åslaug Huseby og Kathinka Blichfeldt mener det kan være fint å starte skoleåret med.

Ønsker du mer informasjon?

På Gyldendals nettsider finner du mer informasjon om utgivelser og produkter.

Kontekst logo
Norsk 8-10

Kontekst gir oversikt og sammenheng i norskfaget. Et mangfold av tekster og utforskende aktiviteter ruster elevene til å bli kreative og engasjerte språkbrukere.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899