Gyldendal Logo

En god skolestart med Kontekst

Her finner du nyttige ressurser til en god skolestart i norsk på ungdomstrinnet.

 • Norsk 8-10

Gode oppstartsaktiviteter:

Skriv et brev

La eleven bruke litt tid i skolestarten på å drømme, tenke fremover og reflektere. De kan få skrive et brev til seg selv som de åpner igjen på slutten av skoleåret eller etter 10. klasse. De kan også skrive brev til læreren der de sier noe om hva de gleder eller gruer seg til og hvilke forventninger de har.

Min historie

Hva er dine historier? I dette oppdraget skal elevene fortelle historier om seg selv – eller de kan dikte opp en person som virker troverdig, og lage historier som passer.

8. og 9. trinn: Hva er dine forventninger?

I denne filmen får du et tips til en oppstartsaktivitet som forbereder elevene på norskfaget på ungdomstrinnet:

Spørsmål som kan være fine å stille i for å få tak i elevenes forventninger til faget:

 • Hva liker du å lære og hva har du lyst til å lære?
 • Hva tenker du er det aller viktigste i norskfaget og hvorfor?
 • Hva du kan være nyttig og relevant å lære?
 • Hva tror du/dere norskfaget kommer til å handle om?

Forslag til fremgangsmåte: La elevene tenkeskrive og så dele med hverandre, i grupper eller i klassen. De kan også gjøre et opptak som kan tas frem igjen i løpet av året for å følge læringsprosess, endringer av forventninger osv.

10. trinn: Løft blikket – få oversikt!

En del elever starter 10.trinn med høye skuldre. Hva kan vi som lærere gjøre for å tilrettelegge for en god skolestart?

 • Få tak i elevenes forventninger om tiende klasse
 • Reflektere bakover og framover. Hent fram tidligere erfaringer, tilbakemeldinger, forventninger. La elevene lage gode råd til seg selv.
 • Kommuniser hva du tenker 10.trinn kan komme til å inneholde. Gi elevene trygghet ved å vise at du som lærer har en plan fram mot avslutningen av 10.trinn (og eksamen)!
 • Ha fokus på gode læringsprosesser, bygg relasjon til elevene og vis at dere er et team der læreren er på lag for å hjelpe elevene.
 • Sett av tid til gode dialoger rundt vurdering og læring og det at det er mange måter å utvikle kompetanse på - og å vise den.
 • Snakk om sluttvurdering som et naturlig stoppested/konsekvens av læringsprosesser gjennom hele tiende trinn.

Slik bruker du Kontekst:

Kontekst 8-10 er et heldekkende norskverk for ungdomstrinnet tilpasset fagfornyelsen og læreplanen etter LK20 – og uavhengig av årstrinn. 

Kontekst reflekterer et levende norskfag og et samfunn i utvikling. Derfor er det en enda mer utforskende tilnærming enn tidligere, der elevene får mulighet til å reflektere og være kreative med utgangspunkt i et mangfold av tekster og oppgaver. Verket gir metodisk frihet og flere veier inn i norskfaget – og legger til rette for tverrfaglighet og dybdelæring. Kontekst er systematisk strukturert, gir fleksibilitet og kan tilpasses skolens planer og undervisning.

Du kan velge å bruke bøkene Kontekst Basis, Tekster, Lærerens bok og Nynorsk, med digitale ressurser fra Kontekst Bokstøtte, eller de heldigitale versjonene Kontekst Fagrom, Tekster og Ferdigheter i Skolestudio.

Kontekst i Skolestudio:

Videopresentasjoner og webinarer:

I Gyldendal Fagtid kan du høre forfatterne selv gjennomgå tankegangen i læreverket og få gode tips til hvordan du kan bruke Kontekst i din undervisning. Du finner også opptak av tidligere webinarer med ulike temaer.

I skolestarten vil du også få mulighet til å delta på webinarer som gir deg en grundig innføring i Skolestudio.

Nyttige ressurser:

Til deg som bruker bok:

I Kontekst Bokstøtte finner du nyttige ressurser som årsplaner og generell lærerveiledning, i tillegg til arbeidsark, forslag til fagdager og utvalgte smakebiter fra Kontekst Fagrom. Helt gratis!

Ønsker du mer informasjon?

På Gyldendals nettsider finner du mer informasjon om utgivelser og produkter.

Hold deg oppdatert på Skolestudio for grunnskolen

Meld deg opp på vårt nyhetsbrev for oppdateringer om våre læreverk, Skolestudio, undervisningsopplegg, tips og kursinvitasjoner.

Kontekst logo
Norsk 8-10

Kontekst gir oversikt og sammenheng i norskfaget. Et mangfold av tekster og utforskende aktiviteter ruster elevene til å bli kreative og engasjerte språkbrukere.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899