Gyldendal Logo

En god skolestart med Relevans

Her finner du nyttige ressurser til en god skolestart i samfunnsfag på ungdomstrinnet.

  • Samfunnsfag 8-10

Gode oppstartsaktiviteter:

Hva er samfunnsfag?

La elevene bli bedre kjent med samfunnsfaget og Relevans gjennom å reflektere, argumentere og undersøke innholdet i boka/fagrommet og verktøykassa.

Dette oppstartstemaet finner du både i Relevans Fagrom og gratis i Relevans Bokstøtte.

Stortingsvalget og sametingsvalget 2021:

I september er det stortingsvalg og sametingsvalg og da passer det å jobbe med det allerede fra skolestart. Her finner du noen ressurser:

Se film om det norske demokratiet:

Filmen finner du også i både Relevans Fagrom og Relevans Bokstøtte.

Vi bygger demokrati sammen

I Relevans finner du temaet Vi bygger demokrati sammen. I dette temaet skal elevene jobbe med demokrati og demokratiutvikling, særlig i Norge. Målet med temaet er å få fram at demokratideltakelse og demokratiutvikling også angår elevene. De kan være aktive medborgere, selv om de ikke har stemmerett ennå.

Slik bruker du Relevans:

Læreverket Relevans er laget til Fagfornyelsen og ivaretar alle kompetansemålene i læreplanen. Relevans introduserer elevene for ulike temaer fra samfunnskunnskap, historie og geografi, for å gi elevene en variert og helhetlig presentasjon av samfunnsfaget. 

Relevans legger til rette for refleksjon, diskusjon og kritisk tenkning. I tillegg får elevene trening i å strukturere og orientere seg i fagstoffet. Elevene får kunnskap om og øvd seg på kildekritikk, bruk av samfunnsfaglige metoder og utforskende arbeidsmåter. 

Målet er å støtte elevene i å være aktive og utforskende, slik at de selv kan oppdage sammenhenger mellom ulike deler av fagstoffet. Relevans åpner for at elevene kan gå i dybden på samfunnsfaglige problemstillinger. Den tematiske framstillingen og et variert utvalg av oppgaver gjør sammenhengene i samfunnsfaget tydelig for elevene. 

Du kan velge å bruke bok, med digitale ressurser fra Relevans Bokstøtte, eller den heldigitale versjonen Relevans Fagrom i Skolestudio.

Relevans Fagrom i Skolestudio
Relevans Fagrom i Skolestudio

Videopresentasjoner og webinarer:

I Gyldendal Fagtid kan du høre forfatterne selv gjennomgå tankegangen i læreverket og få gode tips til hvordan du kan bruke Relevans i din undervisning. Du finner også opptak av tidligere webinarer med ulike temaer.

I skolestarten vil du også få mulighet til å delta på webinarer som gir deg en grundig innføring i Skolestudio.

Nyttige ressurser:

Til deg som bruker bok:

I Relevans Bokstøtte finner du årsplaner, ordbibliotek, tverrfaglige undervisningsopplegg og utvalgte smakebiter fra Relevans Fagrom. Helt gratis!

Ønsker du mer informasjon?

På Gyldendals nettsider finner du mer informasjon om utgivelser og produkter.

Hold deg oppdatert på Skolestudio for grunnskolen

Meld deg opp på vårt nyhetsbrev for oppdateringer om våre læreverk, Skolestudio, undervisningsopplegg, tips og kursinvitasjoner.

Relevans logo
Samfunnsfag 8-10

Relevans presenterer samfunnsfag som en helhet. Elevene jobber utforskende fra første stund. Slik blir faget relevant for elevenes liv – og for deres framtid.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899