Gyldendal Logo

Maximum Smart Øving blir ny

Maximum Smart Øving er et digitalt læremiddel for øving og mengdetrening i matematikk 8–10. Oppgavestrømmen elevene får i Maximum Smart Øving er adaptiv og dynamisk. Det vil si at oppgavene tilpasses nivået til hver enkelt elev, umiddelbart og underveis i arbeidet. Eleven får derfor alltid utfordringer tilpasset sitt nivå. Høsten 2021 lanseres Maximum Smart Øving i ny versjon med flere nyttige og etterspurte funksjoner og nytt design.

 • Matematikk 8-10

– Vi gjør nå store oppdateringer på Maximum Smart Øving, både på funksjonalitet, design og innhold, som er klare til bruk i august 2021, sier Kristin Tobiassen, produktsjef for Smart Øving i Gyldendal.

Den nye løsningen er utviklet i tett samarbeid med brukernes ønsker og behov.

– Det er viktig for oss å ha tett dialog med brukerne, og når lærere melder inn behov eller gir oss tilbakemeldinger er det gull verdt i arbeidet med å videreutvikle produktene våre. Mange lærere har for eksempel ønsket seg en bedre løsning for å både be om og motta hjelp. Det har vi tatt hensyn til, så nå kan læreren svare elevene på de oppgavene som har blitt “sendt til lærer”, med muligheten til å svare flere elever av gangen som lurer på akkurat det samme.

Forbedret analyseverktøy

En viktig funksjon i Maximum Smart Øving er oversikten læreren får over elevenes arbeid og måloppnåelse. Denne læringsanalysen har Smart Øving-teamet jobbet med å forbedre.

– Nå blir det enklere å få oversikt over klassens og enkeltelevens resultater. Vi bruker også dataene på nye måter, ved at vi trekker ut det vi tror at læreren bør få vite noe om, uten å alltid måtte grave seg ned i analysen. Læreren vil få listet opp utdrag av resultatene som at 12 elever er ferdig med arbeidsmålet for uka, 4 elever har jobbet med forkunnskaper og/eller 5 elever etterspør ofte hjelp til dette læringsmålet, forteller Kristin Tobiassen.

For elevene

Også elevene får flere synlige forbedringer. Alle oppgavene blir nå presentert på "kort", med ett kort per oppgave. På baksiden av kortet kan eleven få hjelp til oppgaven.

– Det blir også veldig tydelig om eleven har svart riktig, for da "kastes" kortet i én retning. Svarer de feil sier kortet "nei" og kortene stokkes om, før eleven får en ny oppgave, sier Tobiassen.

For å gjøre det lettere for elevene å følge sin egen progresjon gir Smart Øving nå eleven en grafisk fremstilling av arbeidet som er gjort for hvert kapittel. De kan også se hvor mange forsøk de har igjen på en oppgave.

 • 1
  Feide-innlogging

  Maximum Smart Øving henter opp dine læringsgrupper fra Feide automatisk. Det er ikke behov for koder eller manuelle grupper.

 • 2
  Nytt grensesnitt for lærer

  Det blir enda enklere å få oversikt over klassen og enkeltelevene. En forbedret versjon av læringsanalysen, og du kan nå åpne og lukke temaer for enkelt elever, og ikke bare hel klasse. 

 • 3
  Nytt grensesnitt for elever

  En ny og forbedret visuell fremstilling av elevenes mestring. Bedre navigasjon. 

 • 4
  Alt på ett sted

  Alt innhold til 8–10 er på ett sted, som gir elevene mulighet til å jobbe både opp og ned. I tillegg et eget repetisjonstema der elevene kan repetere innhold fra 5–7.

 • 5
  Mulighet til å sende melding til lærer

  Elevene kan sende oppgaver til lærer med en melding. Lærer kan gi svar tilbake til elev eller en gruppe elever som lurer på det samme.

 • 6
  Søk etter elev

  Du kan nå raskt finne en elev ved hjelp av søk

Prøv Maximum Smart Øving

Smart Øving er et digitalt læremiddel for øving på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse i matematikk. Elevene får et personlig og adaptivt læringsforløp tilpasset hver enkelt.

Elever kan prøve gratis i 30 dager. Lærerlisensen er gratis.

Maximum logo
Matematikk 8-10

Maximum er praktisk, utforskende og problemløsende matematikk. Elevene undrer seg, er kreative og oppdager matematikken sammen. Dette gir motivasjon og mestring!

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: [email protected]

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899