Gyldendal Logo

Slik gjør du øving i matematikk gøy for elevene

Den nye læreplanen i matematikk legger opp til mye utforsking, samtale og kreativitet. Samtidig må elevene fortsatt øve for å få kunnskapen til å sitte. Her får du lærebokforfatterens beste tips til øving som både er gøy og motiverende.

  • Matematikk 1-7
  • Matematikk 8-10

– Matematikk består av mange ulike ferdigheter som sammen danner elevens kompetanse. Disse ferdighetene opparbeider man seg ved å øve, og det er derfor utrolig viktig å legge til rette for øving som virker motiverende, forteller Linda Wibecke Tangen Bråthe, en av forfatterne bak Maximum, Gyldendals lærebøker i matematikk for ungdomstrinnet.

Etter ti år som ungdomsskolelærer og lang erfaring med skolebasert aksjonsforskning på matematikkdidaktikk, har hun selvsagt noen triks på lager.

– Elever øver ofte best når vi lurer dem litt. Det vil si at de gjør oppgaver uten å tenke over at det er det de faktisk gjør, forteller hun.

Frikk (11): Jeg har allerede fått prøve meg på noen oppgaver fra ungdomsskolen. Det er kult!

– Selvtillit er selve grunnmuren for å skape motivasjon og mestringsfølelse i et klasserom, mener mattelærer Trond Arne Thoresen ved Grindbakken skole i Oslo.

Slik gjør du øvingen morsommere

– Du kan organisere øving gjennom spill, aktiviteter, presentasjoner eller fysiske oppgaver. Poenget er å sette oppgavene i en litt annen kontekst, sier hun, og gir noen eksempler fra sin egen lærergjerning:

  • Pokemon GO-matte. Skriv ut oppgaver og plasser dem utover i skolegården, elevene må svare riktig på oppgaven for å «låse opp» hver post.
  • Ny lapp-leken. Elevene henter en lapp fra tavla, regner og finner svaret, og kan deretter gå opp og hente en ny lapp.
  • Casino. Perfekt for sannsynlighetsregning. Elevene lager sine egne «spill» og kan deretter sette imaginære penger på ulike utfall.

Visste du at … Gyldendal har digitale læremidler som sørger for at eleven hele tiden får matteoppgaver og utfordringer tilpasset sitt nivå?

Les mer om Smart Øving

Vær fysisk – og senk terskelen

Tangen Bråthe tror mange undervurderer hvor mye dagens barn og unge sitter stille, og oppmuntrer til alt som skaper litt bevegelse.

– Blant annet har jeg flere ganger dratt Twister-matta inn i timene. Elevene løser oppgaver og må legge hender og bein på «riktig svar». Men det kan også være enklere ting, som at de fysisk må måle ting i klasserommet som en del av oppgaven.

Elever øver ofte best når vi lurer dem litt. Det vil si at de gjør oppgaver uten å tenke over at det er det de faktisk gjør.

Linda Wibecke Tangen Bråthe
Forfatter

Du kan også la elevene stå oppreist når de løser oppgaver sammen, det aktiviserer nemlig gruppa på en bedre måte.

– Prøv også å la elevene bruke tavla, vinduene eller andre ikke-permanente overflater når de løser oppgavene. Da kan de kladde, stryke bort og være mer utforskende i stilen, tipser lærebokforfatteren.

Utfordringer på riktig nivå

– Det er ikke sånn at all øving må være innovativ og spennende. Mange elever trives godt med de «klassiske» repetitive oppgavene også, og repetisjon er viktig for at ferdighetene skal feste seg, understreker hun.

Desto viktigere er det at repetisjonsoppgavene er varierte og tilpasset elevens ferdighetsnivå, noe som er en av grunntankene bak de digitale læremidlene Multi Smart Øving for barnetrinnet og Maximum Smart Øving for ungdomstrinnet.

– Der kommer øve-oppgavene i ulike former, det være seg flervalgsoppgaver, sortering og mye mer. Dessuten er oppgavestrømmen dynamisk, det vil si at oppgavene hele tiden matcher kunnskapsnivået til hver enkelt elev. Dermed tettes eventuelle kompetansehull, samtidig som eleven alltid møter utfordringer tilpasset sitt nivå, avslutter Linda Wibecke Tangen Bråthe.

Multi Smart Øving og Maximum Smart Øving

Dynamisk oppgavestrøm

Oppgavene tilpasses nivået til hver enkelt elev, umiddelbart og underveis i arbeidet. Eleven får derfor alltid utfordringer tilpasset sitt nivå.

Tetter kompetansehull

Elever som mestrer lærestoffet vil få oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som strever vil få hjelp til å tette hull i underliggende kompetanse.

Tilpass undervisningen

Smart Øving gir læreren mulighet til å følge elevens og klassens læringsprosess fra dag til dag. Læreren kan da lettere gi individuell oppfølging og tilpasse undervisningen etter elevenes nivå.

Multi logo
Matematikk 1-7

Multi er et komplett læreverk i matematikk. Multi lar elevene utforske matematikken, øve på ferdigheter og du som lærer kan hele veien følge og vurdere elevens progresjon.

Maximum logo
Matematikk 8-10

Maximum er praktisk, utforskende og problemløsende matematikk. Elevene undrer seg, er kreative og oppdager matematikken sammen. Dette gir motivasjon og mestring!

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899