Gyldendal Logo

Skap leselyst med faktatekster

Det er lett å ty til skjønnlitteraturen når vi gir boktips til elever. Men mange barn og unge ønsker å lese om virkelighet, og for mange vil det å dykke ned i sakprosa og faktatekster være en inngang til leselyst.

  • Naturfag 1-7
  • Samfunnsfag 1-7
  • Naturfag 8-10

– Både vår erfaring og forskning sier at barns leseglede og -mestring blir trigget av temaer de interesserer seg for framfor tilpassede eller forenklede tekster, sier Kristin Li, redaktør i Gyldendal for læreverket Refleks samfunnsfag.

I læreverkene fra Gyldendal vil du derfor finne tekster på mange ulike nivåer og innenfor svært varierte temaer.

Lesetrening på barnetrinnet

Refleks, naturfag og samfunnsfag for barnetrinnet, har lagt ekstra vekt på gode tekster som skal vekke nysgjerrighet og interesse. I Refleks 5-7 vil elevene finne fordypningstekster med ulike temaer og med ulik lengde og kompleksitet. Disse tekstene gjør et dypdykk inn fagstoff de allerede har jobbet med og egner seg til å gi elevene erfaring med å lese og tolke tekster, inkludert bilder, illustrasjoner, grafer, symboler og tabeller.

Fordypningstekst fra Refleks samfunnsfag 5
Fordypningstekst fra Refleks samfunnsfag 5
Fordypningstekst fra Refleks naturfag 6
Fordypningstekst fra Refleks naturfag 6

– Sakprosatekster kan kreve mye av en leser. Ved å jobbe systematisk med fordypningstekstene, kanskje ved å la elevene diskutere innholdet i grupper og forklare hverandre begreper, håper vi at de kan være et spennende verktøy i arbeidet med å lære seg å lese i naturfag og samfunnsfag, sier Tonje Nielsen, redaktør for Refleks naturfag.

Sjekk ut noen av tekstene i Refleks Fagrom:

Populærvitenskap på ungdomstrinnet

I Element, naturfag for ungdomstrinnet, har forfatterne valgt å inkludere en frittstående artikkel til hvert tema, lik en du ville funnet i et populærvitenskapelig magasin.

Magasinartikkel fra Element 8
Magasinartikkel fra Element 8
Magasinartikkel fra Element 8
Magasinartikkel fra Element 8

– Dette er en type tekst som norske elever kanskje er litt ukjente med, og vi ønsker å bidra til at elevene blir gode lesere – også av vitenskapelige tekster, sier en av forfatterne av Element, Kjersti S. Bækkedal.

Se magasinartikler i Element Fagrom:

Boktips fra Gyldendals skolebibliotek

I Skolestudio finner du en rekke bøker som er valgt ut spesielt for å vekke leselyst hos elevene i grunnskolen. Denne samlingen kalles Gyldendals Skolebibliotek og inneholder bøker som passer fra alderen 6 til 16 år, inkludert Saltos bokhylles bøker for 1. til 4. trinn. Har du lisens på Salaby finner du også Salabys bibliotek som en del av tilbudet.


Refleks Naturfag logo
Naturfag 1-7

Refleks er et helt nytt læreverk i samfunnsfag og naturfag for barnetrinnet. Gjennom utforsking og refleksjon oppdager elevene samspillet mellom naturen og samfunnet.

Refleks Samfunnsfag logo
Samfunnsfag 1-7

Refleks er et helt nytt læreverk i samfunnsfag og naturfag for barnetrinnet. Gjennom utforsking og refleksjon oppdager elevene samspillet mellom naturen og samfunnet.

Element logo
Naturfag 8-10

Element vekker interesse og bygger naturfaglig kunnskap hos elevene. Varierte forsøk og aktiviteter lar elevene oppleve naturfag som et praktisk og spennende fag.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899