Gyldendal Logo

På denne skolen bruker de Skolestudio i alle fag – på alle trinn

– Det jeg liker aller best med Skolestudio, det er at det er enda enklere å variere undervisningen, sier 5. klasselærer Ingeborg Frogner Hasle på Tåsen skole.

Klassen til Ingeborg bruker Skolestudio i alle fag, men aller mest i norsk, matte og naturfag.

– Jeg opplever at elevene synes det er gøy og motiverende. Etter at vi begynte med Skolestudio, kommer de raskere i gang og koser seg mer når de jobber, sier hun.

Selv synes hun det er fint at det er enkelt å lage økter klare på forhånd - og at det er god kobling mellom det digitale og det analoge.

– Det er enkelt å veksle frem og tilbake mellom Skolestudio og lærebok, poengterer Ingeborg.

Et digitalt læringsmiljø

Tåsen skole tok i bruk Skolestudio, som er Gyldendals digitale læringsmiljø, i full bredde høsten 2021. Fra før brukte skolen de digitale læreverkene i norsk og matematikk, Salto og Multi. Nå fikk de alle andre fag - og alle ressurser for alle trinn - i tillegg.

Bli med til Tåsen skole og se hvilke erfaringer lærere og undervisningsinspektør har med Skolestudio:

På overordnet nivå synes Ingeborg den største fordelen med Skolestudio, er at det er lett å se at det er lagt opp etter Læreplanen.

– Det gir meg som lærer en god trygghet for at jeg klarer å fullføre alle målene for elevene, sier Ingeborg.

Av de mer praktiske funksjonene i Skolestudio vil hun fremheve muligheten elevene har til å få opplest tekst.

– At elevene kan velge å få oppgaver og tekster opplest, bidrar til å utligne forskjeller og er spesielt viktig for elever med lesevansker. Det virker som også elevene liker denne funksjonen, at de kan lytte i stedet i for å lese, poengterer hun.

Alt samlet på ett sted

I 2. klassen til Helene Rossow bruker de Skolestudio i norsk, matte, engelsk, samfunnsfag og naturfag.

– Jeg er veldig fornøyd med at alle fag og bøker er samlet på ett sted, og at alt kan deles direkte med elevene, sier Helene.

For henne er denne tilgjengeligheten et stort pluss med Skolestudio.

– Du får jo også opp lærerveiledningen ved siden av det du jobber med i Skolestudio - akkurat det er veldig bra, utdyper hun.

Lettere å differensiere med Skolestudio

En annen fordel er at man lett kan differensiere i Skolestudio, blant annet ved at man deler ulike oppgaver med de forskjellige elevene.

– Det fine er at det ikke blir så synlig hvordan du differensierer i klassen, påpeker Helene.

I norskfaget får hun god hjelp med differensieringen av læreverket Salto, som altså ligger i Skolestudio.

– Her er det tre nivåer på lesetekstene, stjerne, måne og sol. Tekstene har dessuten spennende temaer som fenger elevene, og det er fine illustrasjoner, forklarer Helene.

2. klasselæreren har også blitt tilhenger av innspillingsfunksjonen i Skolestudio.

– I norsk bruker vi den til å øve på å lese en tekst med flyt, mens i engelsk bruker vi den til å øve på uttale, forteller hun.

Enkelt for elevene å bruke Skolestudio

Begge de to lærerne erfarer at elevene raskt lærer seg å navigere og finne frem i Skolestudio. At det er digitalt, skaper ekstra motivasjon for læringen, mener Ingeborg.

– Og får de skrive rett på læringsbrettet, oppfattes det som en bonus, tilføyer hun.

Helene som har litt yngre elever, har samme erfaring.

– Elevene er glad i å jobbe i Skolestudio. Her finner vi også Salaby, den trives vi veldig godt med, både elevene og jeg!

Tekst Sissel Fornes

Foto Stian Hagebakken

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: [email protected]

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899